50-årig sörmlänning blir som ny

I Eskilstuna projektleder Sofia Norstedt en stor ombyggnad av 1960-talsfastigheten där PQ själva hyr kontor. Uppdragsgivare är fastighetsbolaget Stenvalvet och målet är att skapa moderna och attraktiva kontorslokaler med nöjda hyresgäster.

Den gamla tegelbyggnaden på Tullgatan 8 i Eskilstuna uppfördes 1963. Två år senare flyttade huvudkontoret för Försvarets fabriksverk in, med ansvar för tillverkning och ledning av försvarsmaktens verkstäder och fabriker. De beväpnade vakter som då vakade över entrén är idag ett minne blott – liksom hela FFV, som upplöstes 1991 då den sista delen gick upp i Celsius-koncernen.

Nya och gamla statliga hyresgäster

Fastigheten står dock kvar, och hyser fortfarande till stor del offentliga hyresgäster – idag i form av Trafikverket och från den 1 juni även Centrala studiestödsnämnden, CSN. Kvar fanns länge också de gamla tekniska installationerna, som nu pensioneras i rask takt. Avloppsstammar byts ut, liksom ventilationskanaler och system för värme och kyla. Bortsett från den bärande stommen och fasaden kommer det mesta bytas ut till moderna, effektiva och mer energisnåla lösningar. Ombyggnaden görs planvis i överlappande etapper.


PQ Projektledning är inte bara hyresgäst i fastigheten, utan i hög grad också delaktiga i upprustningen. Förutom projektledaren Sofia Norstedt, jobbar även Sarah Rosén som byggledare och Kristoffer Norin som kontrollansvarig. Totalentreprenören i den pågående första etappen heter Nordikon och kommer från Västerås. PQ bistod Stenvalvet även i upphandlingen av entreprenör.

Sofia berättar om projektet:

– Vi vill hamna så nära nystandard som möjligt. Det ska bli en riktigt bra, genomtänkt och högkvalitativ produkt. Jag tror inte att någon i Eskilstuna har gjort en så gedigen ombyggnad av en äldre fastighet tidigare. Vi vill bevara 60-talsutseendet utvändigt, men det ska kännas som 2016 när man kliver in. Projektet har gått bra hittills, även om det är lite extra utmaning att börja renovera på de mellersta våningarna, med pågående verksamhet ovan och under.

Skapa en attraktiv helhet

Hela fastigheten består av kontorslokaler. Trafikverket satt tidigare på fem våningsplan av sju, men har nu effektiviserat sig till tre plan. Detta har gett plats för CSN och på sikt också ytterligare en eller ett par nya hyresgäster. I projektet förs också en dialog om hur entrén ska kunna förbättras, hur man ska skilja fotgängare från bilar utanför huset samt hur man kan skapa ett mer naturligt flöde från fastigheten och in mot centrum. I källaren blir det ett cykelgarage, som ska serva alla hyresgäster i mån av platser.

Så här beskriver uppdragsgivaren Tobias Kölborg, regionchef på Stenvalvet, utvecklingen av fastigheten och samarbetet med PQ:

– Vi köpte fastigheten hösten 2014 från GE Capital Real Estate och i vår plan ingick att göra en rejäl upprustning för att skapa moderna och attraktiva kontor. Samarbetet med PQ Projektledning har gått bra. De är noggranna och har fokus på kvalitet och leveranssäkerhet. För oss är det viktigt att jobba med en extern projektledning som vi kan lita på och som tar ansvar för alla detaljfrågor i vardagen.

Exakt hur lång tid projektet kommer att ta beror på uthyrningsarbetet, vilka nya hyresgäster som kommer in och på ett par inriktningsbeslut som ligger hos uppdragsgivaren, men Sofia tror att hela den här slitna 50-åringen kommer att vara som ny på insidan inom något år. Då har fastigheten alla förutsättningar att vara en attraktiv och långsiktigt lönsam kontorsprodukt på Eskilstuna-marknaden.