Ansluter fastigheter i Hyndevad till kommunalt nät och vatten

Totalt får runt 350 fastigheter en förbindelsepunkt i Hyndevad, Eskilstuna, för allmänt vatten, avlopp, el och fiber i sex olika områden om totalt cirka 130 hektar och 15 kilometer ledningsschakt. Projektet startade i september 2020 och entreprenaden i januari 2022. Slutbesiktning planeras nu innan sommaren.

Beställare Eskilstuna Energi och Miljö, i samprojekt med både Eskilstuna kommuns Samhällsbyggnadsförvaltning och Eskilstuna Energi och Miljö Elnät, ansluter fastigheterna till det kommunala nätet och gör dagvattenåtgärder för att öka skyddet för Hyndevads vattentäkt.
– Vattentäkten är den primära dricksvattenkällan för de flesta invånarna i Eskilstuna och detta är ett steg för att möta kraven som ställs på dricksvatten idag. Det som är lite speciellt är att samtliga självfallsledningar i projektets ledningssystem utförs svetsat för att maximera tätheten, berättar PQ:s projektledare Per-Ola Nilsson som nu är en del i byggledningsteamet och var engagerad i projektet som projektör redan på Ramböll i förstudiearbetet mellan 2013–2017.
Nu är han med och ror projektet i hamn ett antal år senare. Vi på PQ sköter granskning av handlingar inför förfrågningsunderlag, byggledning och kvalitetsuppföljning. På plats har vi haft en oförändrad byggledningsorganisation, tre platschefer och tre projektledare. VAP har projekterat bygghandling och Salboheds Bygg och Anläggning är entreprenör. ‌

Andreas Lindblom, projektledare på Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö, förklarar att Hyndevad är ett väldigt stort och komplext utbyggnadsprojekt, eller utbyggnadsområde, där det ställs höga krav på utförandet gällande säkerhet och kvalitet med anledning av närheten till Hyndevadsån och Eskilstunas vattentäkt:
– Därför är PQ Projektlednings roll i projektet otroligt viktig, för att säkerställa den dagliga produktionen, där de följer upp kvalitet, tidplan och många andra frågor från entreprenören. Per-Ola Nilsson och Johan Mejenqvist är alltid så professionella och gör ett helt fantastiskt arbete samt att det känns otroligt tryggt att just de är med i detta projekt. ‌