Arbetsplatser att längta till för Mälarenergi

Den 20 mars hade vi invigning av Mälarenergis nya lokaler och arbetsytor i Navet, ett aktivitetsbaserat kontor i Västerås, som ett symboliskt startskott för ett nytt och flexibelt arbetssätt. Detta skapar förutsättningar för ökat engagemang, samarbete och delaktighet. 

PQ Projektledning har lett styrgruppen och projektgruppen i arbetet med Mälarenergis lokaler som startade 2022. Projektledare Tomas Domberg har drivit arbetet och Mikael Ekberg leder genomförandet av flytten där 320 medarbetare är berörda.
– Tidigare har vi genomfört ett projekt med 110 medarbetare i Mälarhuset, i samma anda, där de gjort en övergång från det traditionella kontorslandskapet till det aktivitetsbaserade vilket krävt anpassningar av lokalerna, berättar Tomas.
Ytorna ska uppmuntra till kreativitet och lärande. Det finns även en stark hållbarhetsaspekt i projektet där lokalerna yteffektiviserats och utrymmena inventerats.

Bygger en kultur
Projektet har varit en del i Mälarenergis förändringsarbete där de vill, med ett tillitsfullt ledarskap och ett modernt förhållningssätt till den fysiska och digitala arbetsplatsen, vara en attraktiv arbetsgivare som attraherar och behåller medarbetare. Det gör de genom en hjärtlig organisationskultur, trivsamma lokaler och anpassad teknik.

Mälarenergis HR-chef Jessica Levander är projektägare för projektet Flexibelt arbetssätt, som utgår från pilotprojekt och tekniktester, ett anpassat koncept utifrån behov och förväntningar. Nu finns inga fasta arbetsplatser längre utan ytorna har utformats utifrån olika arbetsuppgifters behov. Jessica förklarar att ytorna delas in i zoner såsom sociala, aktiva och tysta:
– Varje medarbetare väljer den plats som bäst passar den specifika arbetsuppgiften. Det är en satsning som inte bara handlar om att skapa trevliga lokaler utan även ett nytt arbetssätt där vi bryter invanda mönster, vilket kräver engagemang. Här inne bygger vi vår kultur. Du är dina kollegors arbetsplats och tillsammans skapar vi en arbetsplats att längta till.