Att skapa framgångsrika team

Ett gott ledarskap ligger till grund för ett lyckat projekt, en fråga som ligger oss på PQ Projektledning varmt om hjärtat. Vi bjöd därför in kunder och branschkollegor till en eftermiddag där vi hjälpte dem att hitta kraften inom sig själva och sin organisation. 

Eftermiddagens utbildning inleddes med ett engagerande och inspirerande seminarium med Susanne Pettersson, som utsågs till Årets Talare 2018. Susanne berättade om grupputveckling och nyckelfaktorerna i ett lyckat ledarskap, både för att stärka gruppen och för att gemensamt uppnå satta mål. En viktig påminnelse var vikten av att skapa ”goda tillstånd” – en positiv attityd smittar av sig på gruppens medlemmar och då skapar vi ett arbetsklimat som ökar möjligheten att vi når våra mål!

Deltagarna bjöds in till att aktivt delta i diskussioner under seminariet och till en djupare reflektion efteråt. Dagen avslutades med att vi tillsammans diskuterade och summerade våra tankar, erfarenheter och dagens lärdomar.

Vi på PQ Projektledning ser fram emot att träffa er igen under liknande utbildningsdagar i framtiden. Tack för denna gång och på återseende!