Kraftvärmeverk, Västerås

Beskrivning av projektet:
I Västerås gör företaget Mälarenergi en miljardsatsning för att produktionen av fjärrvärme och el ska bli helt fri från fossila bränslen. PQ Projektledning var med i arbetet med det så kallade Block 6, och deltar också i det nya Block 7-projektet. Utbyggnaden av verket med nya och modernare värmepannor är den största enskilda investeringen i Västerås stads historia, och syftar till att kraftvärmeproduktionen ska bli fri från fossila bränslen år 2020.

Det här gör PQ:
Delprojektledning på byggsidan och projektledning av fastighetsinstallationerna. Uppdrag inom projektledning, byggledning och kontrollansvar.

Uppdragsgivare och foto: Mälarenergi

Projekttid: Från 2012 och pågår

Ansvarig på PQ: Susanne Fahlström

Citat från kunden Fredrik Ölvebo på Mälarenergi:
– PQ Projektledning har verkligen levererat sina delar av projektet på ett professionellt sätt. De har varit kunniga, drivna, lyhörda och ödmjuka. Inte minst de senare två egenskaperna är viktiga när det är många inblandade, som inte alltid har samma uppfattningar.