Centra, Västerås

Beskrivning av projektet: Genom att skapa moderna och lättillgängliga lokaler för handel, restaurang, kontor och gym ökade attraktionskraften i den före detta gallerian Centra. Även klimatet i fastigheten förbättrades med ny och mer energieffektiv ventilation.

Det här gjorde PQ: Projekt- och byggledning samt kontrollansvar.

Uppdragsgivare: Agora

Projekttid: 2012-2016

Ansvarig PQ: Camilla Skog

Citat från ansvarig:
– I Centra fick vi möjlighet att styra projektet från start till mål. Slutresultatet stämde väl överens med förväntningarna i våra förstudier. Tack vare ett fantastiskt lagarbete i projektorganisationen kunde vi under resan hantera både snäva tidplaner och tekniska utmaningar.