Certifierad miljöbyggnadssamordnare på PQ!

Grattis Willy Adolfsson – PQ:s första certifierade miljöbyggnadssamordnare!

Under våren har Willy gått en kurs via Sweden Green Building Council, SGBC, som är Sveriges ledande medlemsorganisation för hållbart samhällsbyggande.
– Utöver att det ligger i tiden att bygga ansvarsfullt och hållbart så finns det dessutom ekonomiska incitament där beställaren kan erhålla grönt bolån, ett lån med bättre ränta, tack vare denna certifiering, berättar Willy.

Förutom styrkan i att ha en projektledare med certifikat som miljöbyggnadssamordnare kommer vi nu kunna erbjuda våra beställare en mer skräddarsydd certifiering. Vi har möjlighet att applicera beställarnas egna miljö- och hållbarhetspolicys i certifieringsprocessen. Då sätter vi oss in i våra beställares kärnfrågor så som värderingar, erfarenhetsåterkoppling från deras verksamhet och drift. Vi samordnar detta in i certifieringsprocessen och kravställer mot vår entreprenör.
– Vilka frågor behöver vi följa och planera in i projektplanen, AF-delen och entreprenadkontraktet? Dessa frågor tar miljöbyggnad hand om och ger projektet en bra knuff framåt! Certifieringen har nu i sin version 4.0, som träder i kraft vid årsskiftet 2023/2024, tagit med EU taxonomin vilket ställer ytterligare krav, fortsätter Willy förklara.

Intresserad av att veta ännu mer? Eller vill ni certifiera en befintlig byggnad? Hör av er till oss på PQ som gärna leder er i denna process!