”Det gav oss en bra start som vi kunde bygga vidare på”

Vi fortsätter att uppmärksamma PQ:s 15-årsjubileum, och denna gång är det VD Jonas Karlssons tur att blicka tillbaka och försöka sammanfatta företagets historia fram till idag. Jonas har varit med på hela resan, från affärsidé till väletablerat bolag med tre lokalkontor och ett 40-tal anställda.

Vad tror du är nyckeln till företagets utveckling, Jonas?
– Jag skulle säga att det är flera faktorer som spelat in. För det första hade vi en bra affärsidé med fokus på och utveckling av projektledning.  Vi var också relativt erfarna och varma i kläderna inom området, med ett bra kontaktnät. Det gav oss en bra start som vi kunde bygga vidare på. Sedan har vi träffat rätt rent marknadsgeografiskt – vi har sett en stor expansion med många projekt i Mälardalsområdet och Stockholms län, det har gynnat oss. Vi som grundade företaget har också varit samspelta hela tiden och varit bra på att utnyttja varandras kompetenser och olikheter. Det har spridit sig och blivit en viktig del av en sund och stabil företagskultur där alla fantastiska medarbetare tillsammans strävar efter samma mål – vi vill vara bäst på marknaden.

Det låter som att det finns en tävlingsinstinkt som spelat in…?
– Ja, man kan säga att det är en del av företagskulturen och en ingrediens i framgångsreceptet. Vi gillar att tävla och att vinna, och det har vi haft nytta av. Det skapar ett driv, vi vill göra så bra leveranser som möjligt. Vi jobbar också systematiskt med målstyrning i bolaget. Det skapar en slags tävlingsprocess där vi firar när vi nått uppsatta mål. Det här kom in ganska tidigt i kulturen, och vi har försökt upprätthålla det och få med nya medarbetare på tåget. Vi har ofta med något slags tävlingsmoment på konferenser, kick-offs och liknande. Det är lekar med glimten i ögat, men våra vinnarskallar syns tydligt även då!

En svår fråga för någon som varit med hela vägen: vad har varit roligast?
– Oj ja, det är svårt att plocka ut enskilda tillfällen. Men om jag ska försöka ge ett enda svar så har det varit att följa utvecklingen av en väldigt fin verksamhet. Vi har fått se våra medarbetare växa och hjälpa dem på vägen. Flera av oss var oerfarna när de började hos oss och har tagit enorma kliv, och PQ har fått vara med på den resan – det är häftigt.
Företaget i sig har också gjort någon slags liknande mental resa. Jag minns när vi början av PQ:s historia funderade över våra mål och vår tillväxt. Vi hade många långa diskussioner om vad som var möjligt, och svårt att tänka oss att bli större än 10–12 medarbetare. Det visade sig att det inte fanns något sådant tak. Den här typen av barriärer flyttas hela tiden – vi räds inte längre saker på samma sätt och ser förbi hinder och problem som tidigare verkade stora.

Hur ser den fortsatta utvecklingen ut? Vad ser du fram emot de kommande 15 åren?
– Att fortsätta vårda och utveckla bolaget samtidigt som vi upprätthåller vår företagskultur kultur och leveranssäkerhet. Vår vision är att bli ledande i Sverige på det vi gör. Det betyder kanske inte störst, men bäst. Vi siktar på fler medarbetare på fler orter och ett bredare erbjudande till våra kunder. Och att fortsätta vinna våra tävlingar!