En ny fas för Eskilstunas kontorschef Göran

Eskilstunas kontorschef Göran Wahlström går i pension och ser tillbaka på en rolig och utmanande resa som började våren 2021 hos PQ Projektledning. Tidigare hade han haft Sverige som marknad och fick då landa i Eskilstunas näringsliv igen.
– Det var en utmaning att falla tillbaka på lokal marknadskännedom och kontaktnät, men roligt. Vid den tidpunkten kände vi fortfarande sviter av pandemin och det var därför en utmaning att få ihop arbetet med den nya gruppen. Många har haft projekt på andra orter också och var därför mer sällan på plats på kontoret, men vi lyckades lösa det bra via olika former av möten. Naturligtvis är det alla fantastiska människor på PQ som jag kommer att sakna mest nu när jag går i pension. Våra dagliga möten har gett mycket glädje och skratt. Det har varit en väldigt rolig resa och jag vill självklart tacka alla härliga kollegor men även kunder, entreprenörer och konsulter som jag har jobbat under mina år här.

Göran jobbade 14 år på Fortifikationsverket, även ihop med PQ innan det blev hans nya arbetsplats. Konsultrollen och skillnaderna i förhållande till andra roller han haft tidigare i byggbranschen som beställare, entreprenör och leverantör, var något han ville testa innan det var dags att sluta jobba. Han fick syn på PQ:s jobbannons och träffade vd Jonas Karlsson för att höra om planerna framåt.
– Det lät väldigt bra! Och jag är glad att jag valde att prova rollen som kontorschef. Det har varit lärorikt och intressant. Vi har haft många roliga stunder med hela PQ-gänget och resan till Spanien var en höjdare på många sätt. Vi fick arbeta med teambuilding och andra viktiga frågor. Jag tror inte att de som nu får ledarroll här behöver några råd framåt, men generellt tror jag att det är viktigt att lägga mycket energi på att få ihop grupper på ett bra sätt, det kan man aldrig göra för mycket.

”Ett pusslande för att allt ska fungera”
Alstom-projektet i Västerås lyfter Göran som ett kul och utmanande projekt som i olika faser fått stor del tid och energi under de senaste två åren.
– Det har varit fantastiskt roligt att jobba med PQ:s team, beställaren Alstom, entreprenörer och leverantörer. Det har stundtals varit en utmaning att synka personalperspektiv med en hög beläggning i projekt. Man får pussla en hel del för att få det att fungera, men man får en vana i det också.

På frågan om synen på ledarskapet förändrats över tid är svaret ja. Nu finns en upplevd trygghet som kommit med erfarenheten.
– Ledarskapet idag är inte detsamma som när jag började. Eftersom jag startade i chefs- och ledarroll i början av 90-talet har det hänt väldigt mycket både ledarskapsmässigt och rent generellt, men även för mig då jag blivit bättre på att hantera utmanande situationer. Jag är mer reflekterande och inlyssnande idag. En stor förändring inom området är ett ökat fokus på jämställdhet och jämlikhet vilket är viktigt och där har jag successivt engagerat mig mer med tiden. Det är skönt att viss jargong och arbetsmiljö blivit bättre de senaste tjugo åren, även om det finns gamla invanda schabloner som behöver jobbas bort i branschen. I ledarskapsförändringen som skett syns en större grad av medvetenhet och acceptans. Det går åt rätt håll men är en del kvar att fortsätta jobba med!

Göran ser fram emot den nya fasen i livet och tror att det kommer passa perfekt för både honom och hans fru, som också går i pension.
– Vi har ett aktivt liv som fortsätter. Vi planerar att fortsatt hålla fysiken igång med träning och andra aktiviteter. Det blir nog en och annan resa, men vi har hus i Eskilstuna och stuga uppe i Sälenfjällen att ta hand om också. I fjällstugan tillbringar vi säkert mer tid nu när vi får mer ledig tid – och det är under alla olika årstider.

Slutligen önskar Göran all lycka till de som får nya roller och skickar med en uppmaning till alla:
– Tänk på att ta hand om er själva, livet är alldeles för viktigt för att slarvas bort på att stressa eller inte må bra.

Ett innehållsrikt yrkesliv i nyckelpositioner
Vd Jonas Karlsson passar på att uttrycka ett stort tack till Göran för de tre åren där han varit en viktig del av företaget.
– Göran kom till PQ med lång erfarenhet av att leda grupper och samtidigt nya ögon vilket har varit värdefullt. Samtidigt är jag tacksam över att jag fått möjlighet att lära känna Göran som person också. Ett stort tack för dessa år!
Snabbt och naturligt blev Göran en trygg ledare i Eskilstunagruppen. Detta under en viktig och utmanande period för PQ med bland annat integrationen i Forsen Partner och ett svårt konjunkturläge.
– De tydligaste avtrycken Göran sätter är hans härliga energi, stort rättspatos, direkthet och ärlighet. Snart kan han summera ett långt och innehållsrikt yrkesliv med nyckelpositioner i flera olika bolag och organisationer. Jag hoppas att han själv ser tillbaka med glädje, inte minst mot tiden på PQ Projektledning, och framförallt att han nu med mer tid till förfogande får möjlighet att upptäcka och utforska alla platser runt om i Sverige och världen som jag vet att han tänkt. Nu finns möjlighet att uppleva kultur och äventyr i ännu högre grad, tillbringa mer tid i fjällstugan samt träffa sina närmsta, släkt och vänner.

PQ utvecklar och anpassar organisationen
I takt med att verksamheten utvecklas och förändras behöver PQ anpassa den organisatoriska ledningen. Jonas berättar att första steget togs in i den struktur där personalgruppen delas i mindre grupper för att som ledare bättre stötta, planera och driva individuell utveckling.
– I och med Görans pensionering tar vi nu nästa steg i planen där vi delar in personalen i Eskilstuna i två grupper. Ur medarbetarperspektiv syftar det till att känna ett tydligare stöd från närmsta chef med förhoppning om att det även leder till ökad trivsel, ännu säkrare leveranser och personlig utveckling.
För ledare på PQ innebär detta ett färre antal medarbetare att leda och på så vis ges möjlighet att höja kvaliteten ytterligare, i en hållbar modell för verksamheten, som även går att skala upp när konjunkturen stärks.
– Vi jobbar för att våra kunder och partners ska uppleva en bibehållen och höjd leveranskvalitet på sikt. Parallellt skapar vi även den nya rollen affärsenhetschef. För organisationen medför det en ledningsmässig effektivisering som tajmar rådande konjunkturläge bra och ger oss samtidigt en bra överblick och resurssamordning i och med den nyskapade roll som Sofia Norstedt passar väl in i. De organisatoriska grepp vi gjort kommer i ett kort perspektiv att vara effektivt men möjliggör även en strukturell uppskalning i ett läge där vi går in i en tillväxtfas igen. Vid behov skapar vi fler personalgrupper i den nya strukturen på våra kontor.

Jonas förklarar vidare att PQ just nu upplever, liksom de flesta aktörer i fastighets- och byggbranschen, ett svagt konjunkturläge på den marknadsgeografi de huvudsakligen verkar på.
– Vår förhoppning och tro är dock att vi under 2024 successivt börjar känna av en positiv utveckling generellt i konjunkturen och en expanderande marknad som även gynnar vår verksamhet!