ENORM ”TERMOS” SÄKRAR OCH ÖKAR ELPRODUKTIONEN I VÄSTERÅS

På uppdrag av Mälarenergi byggs just nu en gigantiskt varmvattentank i ett bergrum som tidigare fungerat som beredskapslager för olja och flygbränsle. När bergrummet är sanerat kommer det att rymma 300 000 kubikmeter varmvatten – motsvarande halva Globen. Det gör att kraftvärmeverket i Västerås kan producera mer el under kalla dagar.

Kraftvärmeverket kan skapa både fjärrvärme och el samtidigt. Men under kalla dagar behöver man idag dra ner på eller stoppa elproduktionen för att värma upp staden. Trots att det är just då elen behövs som bäst.

Det nya varmvattenlagret fungerar som en termos där energin som produceras under varmare dagar sparas för att kunna användas när det blir kallt. Det är ett på sikt mycket prisvärt sätt att frigöra produktion och säkra tillgången på el lokalt, samtidigt som det ger Sverige mer elproduktion i södra delen av landet.

Magnus Åkerberg från PQ är Byggledare för dragningen av fjärrvärmeledningarna mellan bergrummet och kraftvärmeverket. Ledningarna dras bland annat genom Mälarhamnars område med stora säkerhetsrestriktioner, vilket kräver välplanerad logistik. Man har också stött på förorenad mark vilket gett ökade kostnader. Projektet ställer höga krav på ett välfungerande samarbete med både entreprenör och beställare.

PQ Projektledning tackar för förtroendet att delta i det spännande uppdraget!

Du kan läsa mer om projektet på Mälarenergis webb: https://blogg.malarenergi.se/bergrum-i-vasteras-skapar-mer-el-utan-nya-kraftverk/