Forskaren: En helt ny skola i Nyforsområdet i Eskilstuna

Eleverna i Eskilstuna blir allt fler och behovet av grundskoleplatser ökar. I kvarteret Forskaren i Nyfors bistår PQ:s Kristoffer Norin beställaren Eskilstuna Kommunfastigheter med byggledning vid pågående byggnation av en ny skola: Forskaren. Skolan kommer att byggas ihop med Lilla Björktorpsskolan och ge plats för totalt 425 elever.

Ett kvarter med lång historia av skolverksamhet
I kvarteret Forskaren har det sedan 1904 bedrivits folkskoleverksamhet då Internationella Engelska Skolan uppfördes med tidstypisk putsad fasad. År 1950 förtätades kvarteret med ytterligare en skolbyggnad i rött tegel, lilla Björktorp.

År 2020 skapas ny historia när en ståtlig byggnad i fyra plan reser sig i korsningen Zetterbergsgatan – Tegelbruksgatan i kvarteret Forskaren. Den nya skolbyggnaden omfattar hela 5 500 kvadratmeter och ger plats för bland annat hemvister, sociala utrymmen, gymnastiksal, tillagningskök, matsal och fritidsverksamhet. Därtill även en spännande lösning för undervisning – utomhus på ett takplan.

– Det är verkligen roligt att se den nya skolan ta form. Stomresningen är precis klar och rumsligheten börjar ta form allt eftersom innerväggar kommer på plats. När vi bygger med prefabstomme som i det här fallet är känslan att byggnationen går väldigt snabbt fram, berättar Kristoffer Norin, Byggledare på PQ Projektledning.

Fasadmaterialet i rött tegel är valt med omsorg för att behålla karaktär och koppling till den befintliga bygganden.

Gamla lokaler moderniseras
Även Lilla Björktorpsskolan kommer att få ett lyft genom modernisering och renovering. I den nyrenoverade delen kommer ytorna bland annat innehålla musiksal, ateljé, NO/bild, personalutrymmen och skolhälsovård. Det gamla köket rivs där de frigjorda ytorna istället ska ge plats för en ny skolgård. Den nya skolan länkas ihop med Lilla Björktorpsskolan.

Byggherre och uppdragsgivare är Eskilstuna Kommunfastigheter AB, med Sewa Taher Nezhad i spetsen som projektledare.

– Skolan kommer efter om- och tillbyggnationen ge plats för totalt 425 elever, från förskoleklass till nionde klass. Det blir en modern skola som vi ser fram emot att komma till användning, säger Sewa.

Första etappen
Byggnationen startade i april 2020 med den första etappen av fyra och den nya skolan ska stå klar hösten 2021. Därefter i kommande etapper renoveras den befintliga Lilla Björktorpsskolan och den nya skolgården ställas i ordning. Hela projektet planeras vara färdigt 2023.