Fortsatt förtroende förvandlar ”Fortet” till K43

Det är praktiskt att ha nära till jobbet – och mellan uppdragen. Samtidigt som PQ:s Sofia Norstedt började avrunda projektet på Tullgatan 8, där PQ själva har kontor, var det dags att rulla över ”kontorsmaskinen” till nästa Stenvalvet-fastighet tvärs över gatan. Där väntar Vägbrytaren 1, fem gånger så stor och känd som ”Fortet” i folkmun, som ska förvandlas till den toppmoderna kontorsbyggnaden K43.  

Vägbrytaren 1 uppfördes 1980 åt Fortifikationsförvaltningen, numera Fortifikationsverket, som äger och förvaltar Sveriges försvarsfastigheter. Sedan dess har ytterligare några hyresgäster tillkommit och idag ägs byggnaden av Fastighets AB Stenvalvet, som förvärvade den 2014 med en tydlig ambition att skapa Eskilstunas modernaste kontorslokaler.

Projektledaren Sofia Norstedt på PQ berättar:

– Efter en grundlig förstudie kunde ombyggnadsarbetet inledas i mars i år. Den första etappen handlar om att modernisera och öppna upp stora delar av entréplanet. Eftersom fastigheten är så pass stor, med tre huskroppar och en bruttoarea på cirka 35 000 kvadratmeter, är arbetet uppdelat i många olika etapper.

De vakanta lokaler som finns i fastigheten idag kommer väl till pass för att successivt evakuera hyresgäster vars kontor ska moderniseras. Projektet kommer ändå ha samma utmaning som på Tullgatan 8 – att minimera störningar för hyresgäster som har sin verksamhet igång. Det ska lösas med genomtänkt projektplanering och tydlig veckovis information om vilka ombyggnadsarbeten som görs, när och varför.

Modernisering, nytt varumärke och uthyrning
I samband med ombyggnaden kommer fastigheten, som tidigare har kallats ”Fortet” i folkmun, få tilltalsnamnet K43, efter huvudentréns adress på Kungsgatan 43. Huset ska också få en mer enhetlig utformning av entréplanet, där de två tidigare stängda entréerna ska öppnas upp och bli såväl mer inbjudande som tillgänglighetsanpassade. Den populära restaurangen ska moderniseras och integreras med atriumgården.

Stenvalvet vill också kunna hyra ut mindre kontorslokaler än tidigare, ända ner till 250 kvadratmeter, vilket ställer krav på fler möjliga kontorsentréer och nödutgångar. Sammanlagt finns idag cirka 7 000 kvadratmeter ledigt i fastigheten, varav delar alltså ska användas som evakuering och andra hyras ut så snart som möjligt. Diskussioner pågår med flera olika intressenter och uthyrningsarbetet kommer att påverka projektets genomförande och lokalernas anpassning för nya hyresgäster.

Kompetens från PQ på båda sidor
PQ Projektledning driver hela entreprenaden på uppdrag av Stenvalvet. Målet är inte bara att skapa Eskilstunas mest moderna kontorsfastighet, utan också de bäst verksamhetsanpassade lokalerna. Förutom projektledning kommer PQ även att bistå med byggledning och kontrollansvar. Thomas Spångberg från PQ, som kan fastigheten väl sedan 20 år tillbaka, är uppdragsansvarig och biträdande projektledare.

En spännande detalj i projektet är att hyresgästen Fortifikationsverket använder PQ:s Heidi Wistrand som sin projektledare. Under projektets förstudie har ett omfattande analysarbete genomförts för att klargöra vilka olika typer av arbetsmiljöer verksamheten har behov av, nu och i framtiden.


Heidi Wistrand och Sofia Norstedt från PQ på varsin sida

Det har varit en process med många inblandade kompetenser, där både interna och externa specialister har bidragit med sin kunskap för att säkerställa att de nya lokalerna uppfyller verksamhetens behov. Här skapas arbetsmiljöer som är anpassade för olika uppgifter, till exempel enskilt fokuserat arbete, möten eller andra former av samverkan.

Spännande förändringsresa
Under lokalanpassningen bistår Heidi också Fortifikationsverket i hyresgästfrågor och med tidsplaneringen. Heidi berättar:

– Det är verkligen spännande att få vara med på Fortifikationsverkets resa motett aktivitetsbaserat arbetssätt i moderna verksamhetsanpassade kontorslokaler. Vi som deltar i K43-projektet från PQ:s sida är väldigt noga med att hålla våra roller professionellt åtskilda, då vi ibland sitter på olika sidor av förhandlingsbordet. Samtidigt ser jag också stora fördelar med närheten till kollegorna, då vi många gånger har kunnat hantera problem och snabbt överkomma hinder tack vare ett lösningsorienterat samarbete.

Teamet från PQ
Sofia Norstedt, projektledare
Thomas Spångberg, uppdragsansvarig och biträdande projektledare
Tomas Lundberg, byggledare
Niclas Norman, kontrollansvar

Heidi Wistrand företräder Fortifikationsverket


Länkar

K43:s webbplats

PQ-nyheten om Tullgatan 8

Stenvalvets webbplats