Från Theofrons lokomotiv till härliga etagefyror

I det förr så industribetonade området Munktellstaden i centrala Eskilstuna blandas idag sport, kultur och andra upplevelser med bostäder, kontor och allt annat som behövs i en modern och levande stadsdel. I bästa läge nere vid ån projekterar PQ för 35 nya bostadsrätter, byggda med spännande arkitektur och enligt Miljöbyggnad Silver, åt Reinhold Gustafsson Förvaltning.

Kristofer Strååth på PQ tycks ha en förkärlek för projekt med historisk anknytning. Sist träffade vi honom i PQ-filmen när han jobbade i Västerås domkyrka och nu arbetar han för fullt med att projektera nya bostäder på anrik och industrihistorisk mark i Eskilstuna.

– Det är nog mest en slump, men visst ger det en extra dimension till ett projekt när det finns en tydlig koppling bakåt i tiden. Här i Västra Munktellstaden konstruerades under Johan Theofron Munktells ledning Sveriges första tidningstryckpress åt Aftonbladet 1840 och Sveriges första lokomotiv 1853. Det är klart att vi vill fånga upp den spännande industrihistorien när vi nu utvecklar och moderniserar stadsdelen.

Arena och badhus startskott

Det har länge funnits stora planer för Västra Munktellstaden. Men det är först nu, när Stiga Sports Arena och Munktellbadet har kommit på plats, som den fortsatta utvecklingen av området tar fart på allvar.

Det blir en etappvis utbyggnad av de bostäder som ska uppföras mellan ån och den nya arenan. I första etappen kommer Reinhold Gustafsson Förvaltning att bygga bostadsrätter i kvarteret Notskriften, som ligger närmast vattnet. I kvarteren bredvid kommer Riksbyggen att uppföra ytterligare bostadsrätter, medan Kommunfastighet utvecklar nya hyresrätter.

Fasad med industrikänsla

De två huskropparna i Notskriften är ritade av Per Johanson och Sandra Ström på Joliark. Husen ska få en yttre fasad av tegel, som anspelar på områdets rika industrihistoria, och en mjukare innergård med entrébalkonger till lägenheterna på de övre våningarna. Av de sammanlagt 35 lägenheterna blir de flesta etagefyror med egen uteplats eller balkong och takterrass.

Planen är att byggstarta projektet innan årsskiftet, så projekteringen pågår för fullt. Kristofer Strååth berättar vad han ser som de största utmaningarna:

– Reinhold Gustafsson Förvaltning är en ambitiös och kompetent byggherre. De har en lång och stolt historia av namnkunniga projekt, som Riksbankshuset i Stockholm, Terminal 5 på Arlanda och Stockholms universitets ljusblå höghus. Under 2000-talet har de uppfört flera spännande och ofta prisnominerade bostadshus i exempelvis Norra Djurgårdsstaden och Hammarby Sjöstad. Deras byggnader ska vara tidlösa i sin arkitektur och långsiktigt hållbara ur flera perspektiv. Givetvis ställer det också stora krav på oss som jobbar i projekten.

Miljöbyggnad Silver 

Kvarteret Notskriften ska certifieras enligt Miljöbyggnad Silver, vilket blir ett tydligt kvitto på att höga krav på energianvändning, inomhusmiljö och materialval har uppnåtts.

Uppdragsgivare är Anders Kruhsberg, vd för Reinhold Gustafsson Förvaltnings AB. Han hoppas få sätta spaden i marken innan 2017 är slut, och ger sin syn på det nya kvarteret och samarbetet med PQ Projektledning:

– Vi ser fram emot vårt första projekt i Eskilstuna – i en spännande stadsdel med ett suveränt å-läge. Tillsammans med PQ och Joliark vill vi skapa en byggnad som tar hänsyn till områdets historia, och samtidigt en modern produkt som blir unik för staden. Att Kristofer utöver sin erfarenhet inom byggledning och projektledning också är utbildad arkitekt, gör att vi tillsammans kan fokusera på rätt detaljer för att få en produktionsvänlig byggnad med hög nivå på de arkitektoniska detaljerna.

Säljstarten för kvarteret Notskriften är planerad till andra halvan av maj 2017 och mäklare blir Fastighetsbyrån i Eskilstuna.

Länkar till mer information

Bo och lev i Västra Munktellstaden

Kvarteret Notskriften på Reinhold Gustafsson Förvaltnings webbplats

Johan Theofron Munktell på Wikipedia