Gina Tricot öppnar i Telgehuset, Södertälje

I slutet av april slår Gina Tricot upp portarna till sin första butik i Södertälje. Den 400 kvadratmeter stora butiken öppnar i gallerian Telgehuset, mitt i Södertälje. PQ Projektledning har bistått fastighetsägaren Agora med såväl förstudie som projektering och genomförande.

– Vi har anpassat och förberett lokalen för Gina Tricots behov. De fick tillträde i början av februari och har nu ett par månader på sig att inreda lokalen. Vi är väldigt glada över förtroendet att bistå Agora i det här projektet, säger Ulf Söderström, projektledare på PQ Projektledning.

Agora har skrivit ett fyraårigt avtal med den svenska modekedjan, som i många år legat på Södertäljebornas önskelista.

– Vi är jätteglada över att välkomna Gina Tricot till Södertälje och till vår galleria. Under projektets gång har vi haft ett fantastiskt bra samarbete med PQ:s Ulf Söderström, som har en enorm kompetens vad gäller våra hus, säger Christina Engström, centrumchef för Telgehuset.

Den nya butiken ligger precis vid stora entrén till Telgehuset, som en gång hyste Södertäljes Domus-varuhus. Det finns fortfarande en Coop-butik i markplan, men efter ombyggnaden till galleria rymmer byggnaden också 13 butiker och caféer. Dessutom finns det ett parkeringshus och fyra våningar med kontorslokaler.

Det fina läget längs en central gågata innebär en rad kommunala krav på anpassning.

– Utmaningen var att få till en snygg entré som passade in i stadsbilden och samtidigt möta kraven på exempelvis snöröjning och säkerhet. Men allt har gått enligt planerna, säger Ulf Söderström.

PQ Projektledning får ofta i uppdrag att anpassa lokaler för butiker i befintliga hus och har flera förstudier på gång i Telgehuset. Parallellt med Gina Tricot-projektet bygger PQ också om en kontorslokal, så att den blir bättre anpassad för hyresgästens verksamhet.

Projektledare: Ulf Söderström

Byggledare: Tobias Fält

Projekten är ganska typiska för PQ Projektledning, som ofta bistår fastighetsägare i flera olika delmoment i fastighetsutvecklingen:

  • Förstudie för att fastställa nuvarande status för lokalerna och fastigheten i övrigt.
  • Förslag till ny lokalstandard och eventuell indelning i flera lokaler med ny kapacitet.
  • Bedöma kostnader, produktionstider och riskanalys som konsekvens av både det egna förslaget och av förda hyresförhandlingar.
  • Projektleda lokalanpassningar för nya hyresgäster.