Hållbarhet i fokus med CM-Bolagen

I en serie av webbinarium under året belyser CM bolagen några olika hållbarhetsperspektiv kopplade till CM som genomförandeform.

Serien startar med fokusområde Cirkulärt Byggande torsdag 4 maj kl. 08:30 – 09:15.

Webbinariet belyser vilka möjligheter, fördelar och eventuella utmaningar Construction Management som genomförandeform medför i projekt med cirkulärt byggande i fokus.

Viktor Sandberg från Humlegården och Patrik Andersson från PQ Projektledning delar med sig av sina erfarenheter.

 

Anmälan via CM-företagen på Linkedin: https://www.linkedin.com/events/h-llbarhetifokusmedcm-bolagen7052619820030132225/about/

eller till: Info@cm-bolagen.se

 

Kommande fokusområden:
Schyst byggande i CM genomförande 7 september
Taxonomin i CM genomförande 23 november

 

Branschföreningen CM-bolagen är en sakkunnig och oberoende organisation som verkar för att öka kunskapen och stärka förutsättningarna för Construction Management som genomförandeform för byggprojekt.
Läs mer på www.cm-bolagen.se