Humlegården och PQ utvecklar anrik industrifastighet

Efter analys och förstudie kommer produktion och lokalanpassning. I kvarteret Dykaren på Kungsholmen biträder PQ Projektledning fastighetsägaren Humlegården i hela utvecklingsprocessen. En anrik fastighet med spännande industrihistoria förvandlas till en modern och effektiv arbetsplats för Nordnet och andra hyresgäster.

Nordnet är en av Sveriges största nätbanker. De startade sin verksamhet redan 1996, som en reaktion på de föråldrade och osmidiga strukturer som då rådde i banksektorn. Idag sitter de cirka 300 medarbetarna i Alviks strand, men snart flyttar de till sina nya lokaler på Kungsholmen, där Humlegården Fastigheter blir deras nya hyresvärd.

Kvarteret Dykaren ligger bara ett stenkast från Västermalmsgallerian vid Fridhemsplan. Fastigheten som Nordnet ska flytta till består av två huskroppar – en äldre byggnad från förrförra sekelskiftet och ett funkishus från 1930-talet. Entrén på Alströmergatan 39 leder genom en portal till en härlig innergård, varifrån man når de olika hyresgästerna.

Från tändsticksmaskiner till moderna kontor
År 1899 startade Gerhard Arehns mekaniska verkstad sin verksamhet här, med tillverkning av maskiner för tändsticksindustrin. Men de öppna volymerna och rejäla industrifönstren försvann till stor del när fastigheten kontoriserades på 1970-talet.

Den senaste större kontorshyresgästen i huset var Tullverket, och när myndigheten lämnade sina lokaler såg Humlegården möjligheten att modernisera fastigheten – och samtidigt återskapa den luftiga och rustika industrikaraktären från förr.

José Cornejo de Loyola, ansvarig projektchef på Humlegården, berättar:

– Här skapar vi toppmoderna kontor samtidigt som vi med varsam hand tar fasta på de ursprungliga kvalitéerna. Det är spännande att arbeta med gamla fastigheter. Vi har samlat duktiga konsulter inom alla discipliner, och förarbetet är gediget, men ändå bjuder fastigheten på överraskningar när vi arbetar oss igenom alla lager.

Innergården har fått ett elegant glastak, och tvärs över gården går numera två snyggt designade spänger. Den vackra och klassiska röda tegelfasaden mot Arbetargatan har bevarats och restaurerats. Kontorslokalerna får installationsgolv för el och data, medan installationerna för luft och kyla ligger synliga i taket för att behålla industrikänslan.

Stort och lyckat samarbete
Sist vi skrev om kvarteret Dykaren ur PQ Projektlednings perspektiv var i maj 2016 (se länk nedan). Då hade PQ bistått Humlegården med analys och förstudie av fastighetens förutsättningar och möjligheter. Nordnet hade precis tecknat hyresavtal och lokalanpassningen skulle påbörjas.

Idag pågår produktionen för fullt och PQ leder alla entreprenader, besiktnings- och provningsarbetet samt har kontrollansvaret. Entreprenaden genomförs i delad form, så kallad Construction Management, och består av mer än 40 olika delentreprenader. Arbetssättet har fungerat bra, men kräver noggrann och kontinuerlig detaljplanering. Sammanlagt har sju PQ-medarbetare varit involverade, varav fem i mycket hög grad.

Patrik Andersson på PQ lyfter fram samarbetet som en stor framgångsfaktor:

– Projektet har gått bra och den bärande konceptuella idén har hållit. Samarbetet med både Humlegården, arkitekterna på General Architecture, hyresgästen Nordnet och de olika entreprenörerna har fungerat väl. Vi har fått värdefull input och feedback från både drift-, förvaltnings- och brukarsidan. Det är ju de som ska leva med, och i, fastigheten framöver. För oss på PQ är det fantastiskt roligt att få delta i ett projekt som ger nytt liv åt en anrik industrifastighet i centrala Stockholm.

Sittande hyresgäster med känslig verksamhet
Eftersom de befintliga hyresgästerna Connect Hotel och restaurangskolan Sir, som också driver restaurang i huset, har sina verksamheter igång under projektet, råder stränga regler för störningar. Under vissa tidpunkter, alla dagar i veckan, har ljudstörningar från projektet varit belagda med vite – en utmaning som har krävt extra noggrann planering.

Under första kvartalet 2018 ska Nordnet flytta in i sitt nya kontor. Utöver deras ytor finns ytterligare en nyrenoverad kontorslokal som ska hyras ut, längst ner i den äldre delen av fastigheten. Den lokalen har fått direkt dagsljus genom att projektet har öppnat upp en stor del av innergården och återmonterat de stora, välvda och ursprungliga glaspartierna i källarplanet. Därmed återskapas miljön som den såg ut när man angjorde huset med häst och vagn i början av 1900-talet. En innovativ och samtidigt historiebevarande åtgärd som förvandlar mörka källarytor till moderna kontor.

Länkar till mer läsning

Den första PQ-nyheten om projektet

Humlegårdens eget reportage om fastigheten

Humlegårdens pressmeddelande om uthyrningen till Nordnet