”I PQ:s spår för framtids segrar …”

För drygt ett år sedan fick västeråsarna ett konstsnöskidspår i Rocklunda – en flerspårig anläggning som totalt är 2,5 kilometer lång. Hittills i vinter har omkring 20 000 passager noterats när entusiastiska skidåkare från när och fjärran har använt det nya spåret. PQ har stått för projekt- och byggledningen.

När Västerås stad och Västerås skidklubb ville bygga ett konstsnöskidspår i idrottsintensiva Rocklunda, vände man sig till PQ Projektledning för att få hjälp. Uppdraget hamnade hos Christer Bäckström, som under den mest intensiva perioden också fick hjälp av kollegan Johan Mejenqvist.

Behov av insnöade specialister

Det är en konst att bygga en konstsnöanläggning – ett specialområde som PQ inte behärskar. Därför behövdes en professionell och erfaren entreprenör, och för detta valdes MND Group. De vet precis hur man bäst använder lansar (snökanoner) för att med vatten och luft producera en perfekt snödimma, som sedan faller ned som snö på marken. Hela det komplexa systemet med nitton lansar och två väderstationer måste samverka för att det ska bli en jämn och bra snökvalitet längs hela spåret.

Men innan PQ och MND Group kunde skrida till verket behövde en del skog avverkas och transporteras bort, vilket kommunen anlitade Sveaskog för. Det behövdes också någon som kontinuerligt och långsiktigt kunde förvalta spåret tekniskt och för det uppdraget valde man Västmanlands fastighetsskötsel. Västerås skidklubb är också med i förvaltningen och sköter bland annat arbetet med pistmaskinen.

7500 kubikmeter snö på tre dygn

Konstsnö behöver minusgrader för att kunna produceras, men håller sedan lite bättre och för något högre temperaturer än natursnö – vilket är en fördel i dagens allt varmare klimat. De lokala väderstationerna är viktiga, liksom prognoserna från SMHI. När vädret och prognosen är rätt startas snöproduktionen i de 19 lansarna. Snön som produceras pistas ut och sedan upprepas proceduren. Efter ungefär tre dygn har det 12 meter breda spåret fått ett snödjup på 50 centimeter, vilket var kravet i beställningen.

Eftersom Rocklunda är ett idrottsområde med flera andra snö- och isberoende sporter, till exempel bandy och ishockey, krävs det samordning för att få vattnet att räcka. De flesta av områdets anläggningar använder vattnet från den närliggande Svartån, och för att det ska räcka behöver anläggningarna turas om i sin snö- och isproduktion.

Ski park och skidskyttevall

I ena änden av konstsnöspåret finns en så kallad ski park – ett övningsområde där motionärer och medlemmar i skidklubben kan träna teknik tillsammans. Där finns också en liten skidskyttevall, som inte fanns med i beställningen från början. Men den var relativt enkel att bygga när alla maskiner fanns på plats och det dessutom fanns jordmassor över från spårbygget, som kunde användas.

Christer Bäckström har varit ansvarig från PQ och hållit ihop projekt- och byggledningen:

– Det som har varit mest utmanande är att på kort tid, med tight budget och i ett populärt rekreationsområde, klara av att bygga rätt funktionalitet med rätt kvalitet. MND är duktiga på den här typen av anläggningar, men normalt jobbar de inte i miljöer där det springer omkring en massa människor i det direkta närområdet.

Uppkopplade skidåkare

Den nya tekniken används inte bara för snöproduktion och väderprognoser. Dagens skidåkare har, som alla andra nuförtiden, blivit mycket mer digitala och interaktiva. Numera kan man på nätet följa rapporter från andra skidåkare om kvaliteten på olika skidspår, och utifrån denna information välja var man ska åka för dagen.

Rocklunda-spåret färdigställdes i huvudsak under oktober till december 2014, och efter lite intrimning av anläggningen kunde man börja producera snö i januari. Under våren och sommaren 2015 har naturen omkring spåret återställts, vilket var viktigt eftersom så många människor använder naturområdet för olika typer av rekreation året runt.

Full fart och god stämning

I skrivande stund är spåret i full drift och mycket välanvänt och uppskattat, framför allt på vardagskvällar och helger. Motionärer samsas med elitåkare och medlemmar i skidklubben, och stämningen är god och familjär. Eftersom det finns flera spår är det lätt att köra om, så det gör inget att många av åkarna håller olika tempo.

Christer Bäckström på PQ åker själv en del skidor och har bland annat åkt stafett-Vasan med några kompisar. Han har även testat Rocklunda-spåret ett par gånger och hoppas få åka några rundor även i år.