Ikano Bostad och PQ utvecklar Hammarby genom upprustning av lägenheter

Just nu genomför PQ och andra aktörer tillsammans med Ikano Bostad en renovering och upprustning av 320 lägenheter i Hammarby i Västerås. Lägenheterna som byggdes på 1960-talet rustas upp med nya ledningar för vatten, avlopp, värme och el samtidigt som badrummen moderniseras. Dessutom målas trapphusen om.

Arbetet drog igång i början på 2021 och beräknas pågå under ca 3,5 år. Varje lägenhet tar ungefär 8-10 veckor att renovera. Det som är lite speciellt med detta projekt är att hyresgästerna bor kvar under hela projektet. Det innebär begränsade möjligheter till matlagning och tillfälliga lösningar med duschvagnar och tillfälliga toaletter som behöver finnas på plats för att ge en så fungerande vardag som möjligt.

PQ bidrar med projektledning i uppdraget. Teamet består av Projektledare Lotta Nilsson och Biträdande Projektledare Lima Porshoor och Mikael Ekberg.

– Upprustningen av lägenheterna i Lugnet och Höskrindan bidrar till utvecklingen av Hammarby och skapar bra boendemiljö för både dagens och morgondagens hyresgäster. Tillsammans med PQ Projektledning och andra aktörer ser vi fram emot att skapa värden för alla inblandade, säger Stefan Malmsten, förvaltare på Ikano Bostad AB.

Läs mer och se en film från projektet via Ikano Bostad på LinkedIn.