IPMA för alla medarbetare

Viktigast av allt för att vi ska kunna leverera hög kvalitet till våra kunder är att våra medarbetare har rätt kunskaper, färdigheter och vilja. Därför arbetar vi för att successivt IPMA-certifiera hela vår personal. Det är en god investering – för oss som företag, för våra medarbetare och förstås för våra kunder.

IPMA, International Project Management Association, är en organisation som erbjuder en gedigen certifiering för projektledare. Certifieringen baseras på tre kompetensområden – beteende, metod och erfarenhet. I programmet utvecklas projektledarna genom erfarenhetsutbyte, kunskapsfördjupning och förberedelser inför certifieringen.

Jonas Karlsson, vd på PQ, kommenterar satsningen:

– Vi är väl medvetna om att vi aldrig blir bättre än våra medarbetare. Om vi ska klara av att leverera hög kvalitet till våra kunders projekt behövs både kunskap, färdigheter och vilja. Alla våra projektledare ska kunna axla tunga roller och vi arbetar därför successivt för att alla ska bli IPMA-certifierade. Certifieringen blir ett kvitto på att vi har metodkunskaperna, erfarenheten och rätt beteende för att kunna leda våra kunders projekt så bra som möjligt.

Läs mer om certifieringen på IPMA:s webbplats.