Johannisbergs våtmarkspark invigd

Västerås stad och Mälarenergi har gemensamt byggt en våtmarkspark i Johannisberg strax sydväst om Västerås. Det 15 hektar stora området var tidigare åkermark. PQ har bidragit med projektledning och byggledning i projektet som påbörjades i december 2018. I fredags invigdes  parken.

Johannisbergs våtmark ingår i EU-projektet LIFE IP Rich Waters vars syfte är att förbättra vattenkvalitén i Mälaren. Våtmarken bidrar till det genom att rena det hårt dagvattenbelastade vattnet i Kapellbäcken innan det rinner ut i Mälaren. Dessutom främjas den biologiska mångfalden i området, som också blir en yta för friluftsliv och rekreation.

För att pumpa vatten ur bäcken har en tio meter lång ränna gjutits. Rännan leder vattnet in i pumpbrunnen för att sedan rinna genom ett öppet dike till dammarna. På grund av dåliga markförhållanden och korsande ledningar och kablar var bygget av den 4,5 meter breda och 7 meter djupa sänkbrunnen en utmaning, men tack vare bra samarbete inom projektgruppen är nu pumpstationen på plats. Vid maxflöden kan upp till 700 liter vatten per sekund pumpas från bäcken.

– Parken har sedan öppnandet varit flitigt besökt av både människor och flera sällsynta fåglar. Nu hoppas vi snart få se resultat på att även det tredje målet uppfylls, att vattenreningen fungerar, säger Evelina Söderman, projektledare på PQ.