K43 Eskilstuna

K43 -Eskilstunas modernaste kontorskvarter

 

Projektbeskrivning

Eskilstuna växer, och mitt emellan det gamla centrumet och den växande stadsdelen Väster ligger fastigheten Kv Vägbrytaren 1 som ägs av Fastighets AB Stenvalvet. PQ Projektledning har sedan 2016 på uppdrag av Stenvalvet drivit utvecklingen och omvandlingen av fastigheten till K43 -Eskilstunas modernaste kontorskvarter, med fokus på att ge staden en modern kontorsfastighet med fokus på möjligheter till spontana möten.

Fastigheten rymmer totalt ca 36 000 kvm, varav 25 000 kvm är kontorslokaler. Inom fastigheten finns också ett café, en stor modern restaurang och moderna konferensrum.

 

Vad händer i uppdraget just nu?

Merparten av fastighetsomvandlingen är färdigställd, och under Q1 2022 slutförs den sista kontorsanpassningen inom projektet. Den första ombyggnationen påbörjades 2018, så det har pågått arbeten i fastigheten under många år.

Teamet från PQ driver projektets ombyggnationer etappvis, med målsättning att jobba som ett lag samt skapa synergier i framdrift och mellan projektets flera anlitade entreprenörer.

 

Vad är PQ’s erbjudande?

PQ Projektledning har varit drivande i projektet sedan idén om att fastigheten ska omvandlas till K43 och utvecklas till Eskilstunas modernaste kontorskvarter.

Projektorganisationen från PQ har anpassats utifrån projektets framdrift och tempo. Projektledning, projekteringsledning, byggledning och installationssamordning har varit återkommande roller, med ansvar för såväl kalkyl, hyresförhandlingar, upphandling och genomförande. Unikt för projektet är även att PQ inte enbart jobbat på uppdrag av fastighetsägaren utan även bistått hyresgäst i rollen med Projektledare för lokalanpassning.

 

Uppdragsgivare: Fastighets AB Stenvalvet

Projekttid: Projektstart 2016, projektavslut 2022.

Teamet från PQ: Projektledning, projekteringsledning, byggledning, installationssamordnare, kontrollansvarig enl. PBL, kalkyl, rådgivning.

Vill du veta mer? Kontakta gärna Sofia Norstedt, Projektledare.