Käppala reningsverk, Stockholm

Beskrivning av uppdraget:
På Käppalaverket pågår alltid olika typer av projekt. Det handlar ofta om underhåll av olika delar av anläggningen, men också om utvecklingsprojekt för att skapa en ännu mer effektiv, resurssnål och miljövänlig avloppshantering. PQ Projektledning blev utvald som ramavtalspartner våren 2015.

Det här gör PQ:
Projekt- och byggledning i olika delprojekt inom underhåll och nyinvesteringar.

Uppdragsgivare: Käppalaförbundet

Projekttid: Ramavtal som startade 2015.

Ansvarig PQ: Susanne Fahlström

Citat från ansvarig:
– En ny typ av kund och verksamhet för oss – och dessutom ett strategiskt viktigt avtal, eftersom vi vill växa i Stockholm. Jag är övertygad om att vi fick avtalet för att kunden kände förtroende för vår kompetens, vår organisation och för vårt sätt att leda och driva stora projekt.