Category: Uncategorized


En ny fas för Eskilstunas kontorschef Göran

By Sanna Ek,

Eskilstunas kontorschef Göran Wahlström går i pension och ser tillbaka på en rolig och utmanande resa som började våren 2021 hos PQ Projektledning. Tidigare hade han haft Sverige som marknad och fick då landa i Eskilstunas näringsliv igen.
– Det var en utmaning att falla tillbaka på lokal marknadskännedom och kontaktnät, men roligt. Vid den tidpunkten kände vi fortfarande sviter av pandemin och det var därför en utmaning att få ihop arbetet med den nya gruppen. Många har haft projekt på andra orter också och var därför mer sällan på plats på kontoret, men vi lyckades lösa det bra via olika former av möten. Naturligtvis är det alla fantastiska människor på PQ som jag kommer att sakna mest nu när jag går i pension. Våra dagliga möten har gett mycket glädje och skratt. Det har varit en väldigt rolig resa och jag vill självklart tacka alla härliga kollegor men även kunder, entreprenörer och konsulter som jag har jobbat under mina år här.

Göran jobbade 14 år på Fortifikationsverket, även ihop med PQ innan det blev hans nya arbetsplats. Konsultrollen och skillnaderna i förhållande till andra roller han haft tidigare i byggbranschen som beställare, entreprenör och leverantör, var något han ville testa innan det var dags att sluta jobba. Han fick syn på PQ:s jobbannons och träffade vd Jonas Karlsson för att höra om planerna framåt.
– Det lät väldigt bra! Och jag är glad att jag valde att prova rollen som kontorschef. Det har varit lärorikt och intressant. Vi har haft många roliga stunder med hela PQ-gänget och resan till Spanien var en höjdare på många sätt. Vi fick arbeta med teambuilding och andra viktiga frågor. Jag tror inte att de som nu får ledarroll här behöver några råd framåt, men generellt tror jag att det är viktigt att lägga mycket energi på att få ihop grupper på ett bra sätt, det kan man aldrig göra för mycket.

”Ett pusslande för att allt ska fungera”
Alstom-projektet i Västerås lyfter Göran som ett kul och utmanande projekt som i olika faser fått stor del tid och energi under de senaste två åren.
– Det har varit fantastiskt roligt att jobba med PQ:s team, beställaren Alstom, entreprenörer och leverantörer. Det har stundtals varit en utmaning att synka personalperspektiv med en hög beläggning i projekt. Man får pussla en hel del för att få det att fungera, men man får en vana i det också.

På frågan om synen på ledarskapet förändrats över tid är svaret ja. Nu finns en upplevd trygghet som kommit med erfarenheten.
– Ledarskapet idag är inte detsamma som när jag började. Eftersom jag startade i chefs- och ledarroll i början av 90-talet har det hänt väldigt mycket både ledarskapsmässigt och rent generellt, men även för mig då jag blivit bättre på att hantera utmanande situationer. Jag är mer reflekterande och inlyssnande idag. En stor förändring inom området är ett ökat fokus på jämställdhet och jämlikhet vilket är viktigt och där har jag successivt engagerat mig mer med tiden. Det är skönt att viss jargong och arbetsmiljö blivit bättre de senaste tjugo åren, även om det finns gamla invanda schabloner som behöver jobbas bort i branschen. I ledarskapsförändringen som skett syns en större grad av medvetenhet och acceptans. Det går åt rätt håll men är en del kvar att fortsätta jobba med!

Göran ser fram emot den nya fasen i livet och tror att det kommer passa perfekt för både honom och hans fru, som också går i pension.
– Vi har ett aktivt liv som fortsätter. Vi planerar att fortsatt hålla fysiken igång med träning och andra aktiviteter. Det blir nog en och annan resa, men vi har hus i Eskilstuna och stuga uppe i Sälenfjällen att ta hand om också. I fjällstugan tillbringar vi säkert mer tid nu när vi får mer ledig tid – och det är under alla olika årstider.

Slutligen önskar Göran all lycka till de som får nya roller och skickar med en uppmaning till alla:
– Tänk på att ta hand om er själva, livet är alldeles för viktigt för att slarvas bort på att stressa eller inte må bra.

Ett innehållsrikt yrkesliv i nyckelpositioner
Vd Jonas Karlsson passar på att uttrycka ett stort tack till Göran för de tre åren där han varit en viktig del av företaget.
– Göran kom till PQ med lång erfarenhet av att leda grupper och samtidigt nya ögon vilket har varit värdefullt. Samtidigt är jag tacksam över att jag fått möjlighet att lära känna Göran som person också. Ett stort tack för dessa år!
Snabbt och naturligt blev Göran en trygg ledare i Eskilstunagruppen. Detta under en viktig och utmanande period för PQ med bland annat integrationen i Forsen Partner och ett svårt konjunkturläge.
– De tydligaste avtrycken Göran sätter är hans härliga energi, stort rättspatos, direkthet och ärlighet. Snart kan han summera ett långt och innehållsrikt yrkesliv med nyckelpositioner i flera olika bolag och organisationer. Jag hoppas att han själv ser tillbaka med glädje, inte minst mot tiden på PQ Projektledning, och framförallt att han nu med mer tid till förfogande får möjlighet att upptäcka och utforska alla platser runt om i Sverige och världen som jag vet att han tänkt. Nu finns möjlighet att uppleva kultur och äventyr i ännu högre grad, tillbringa mer tid i fjällstugan samt träffa sina närmsta, släkt och vänner.

PQ utvecklar och anpassar organisationen
I takt med att verksamheten utvecklas och förändras behöver PQ anpassa den organisatoriska ledningen. Jonas berättar att första steget togs in i den struktur där personalgruppen delas i mindre grupper för att som ledare bättre stötta, planera och driva individuell utveckling.
– I och med Görans pensionering tar vi nu nästa steg i planen där vi delar in personalen i Eskilstuna i två grupper. Ur medarbetarperspektiv syftar det till att känna ett tydligare stöd från närmsta chef med förhoppning om att det även leder till ökad trivsel, ännu säkrare leveranser och personlig utveckling.
För ledare på PQ innebär detta ett färre antal medarbetare att leda och på så vis ges möjlighet att höja kvaliteten ytterligare, i en hållbar modell för verksamheten, som även går att skala upp när konjunkturen stärks.
– Vi jobbar för att våra kunder och partners ska uppleva en bibehållen och höjd leveranskvalitet på sikt. Parallellt skapar vi även den nya rollen affärsenhetschef. För organisationen medför det en ledningsmässig effektivisering som tajmar rådande konjunkturläge bra och ger oss samtidigt en bra överblick och resurssamordning i och med den nyskapade roll som Sofia Norstedt passar väl in i. De organisatoriska grepp vi gjort kommer i ett kort perspektiv att vara effektivt men möjliggör även en strukturell uppskalning i ett läge där vi går in i en tillväxtfas igen. Vid behov skapar vi fler personalgrupper i den nya strukturen på våra kontor.

Jonas förklarar vidare att PQ just nu upplever, liksom de flesta aktörer i fastighets- och byggbranschen, ett svagt konjunkturläge på den marknadsgeografi de huvudsakligen verkar på.
– Vår förhoppning och tro är dock att vi under 2024 successivt börjar känna av en positiv utveckling generellt i konjunkturen och en expanderande marknad som även gynnar vår verksamhet!

Eskilstunakontoret flyttar till ny adress

By Sanna Ek,

Från och med den 10 juni hittar du oss på Smedjegatan 33 i “FABRIKEN”. Vi är exalterade över denna flytt och ser fram emot att fortsätta leverera högkvalitativa projektledningstjänster från vårt nya kontor. Tillsammans med vår nya hyresvärd Klara Bostad har vi iordningställt de nya lokalerna med hållbarhet och återbruk i fokus.

Vi ser fram emot att välkomna er på vår nya adress!

Visningslokal för Eskilstuna kommun

By Sanna Ek,

PQ Projektledning har tillsammans med beställaren Mälarstaden och totalentreprenören Edbergs bygg AB iordningställt lokaler vid Fristadstorget till Eskilstuna kommun. Utrymmena har anpassats så att lokalen kan användas för att möta medborgarna på olika sätt.

Under hela processen av projektet var fokus att bli ett cirkulärt och hållbart projekt. Målet från början var att kunna återbruka så mycket som möjligt och därav också minska på klimatavtrycket, något som vi uppnådde och känner en stolthet i. Inför projektet upprättade Eskilstuna kommun en verksamhetsbeskrivning där helheten, förutom att ha en trygghetsskapande funktion med service till medborgare, ska bidra till större möjligheter till samverkan som i sin tur bidrar till en positiv centrumutveckling. Detta gör det möjligt att ha en öppen servicefunktion, mötesrum och kontorsplatser för flera aktörer. Lokalens utformning ger en möjlighet att serva hela centrum – inte bara Fristadstorget.

Samverkan – erfarenhetsutbyte med våra kunder

By Sanna Ek,

Idag har vi på PQ Projektledning tillsammans med Foyen genomfört ett seminarium med ämnet Erfarenheter omkring samverkansentreprenader. PQ:s vd Jonas Karlsson och advokat Ann Garmland från Foyen modererade seminariet där bland annat förutsättningar och avtal för samverkan diskuterades. Seminariet belyste inte enbart de juridiska aspekterna utan också strategier för framgångsrik projektledning genom ett samverkansprojekt.
– Vi är för närvarande engagerade i många olika samverkansprojekt, små som stora, både nyproduktion och ROT. Vi märker att erfarenheten kring hur ett samverkansprojekt ska bli lyckat varierar mellan våra kunder, och ville med det här seminariet bidra till att öka kunskapen och även få lufta svårigheter med våra kunder. Vi strävar alltid efter att utvecklas och bli bättre, berättar Jonas.

En av rubrikerna på dagens agenda var Vad tvistar vi om i samverkan. Ann Garmland som har stor erfarenhet av arbete inom rättsområdet entreprenad- och konsulträtt lämnar regelmässigt rådgivning innefattande upprättande och tolkning av avtal, avtalsuppföljning samt biträde vid förhandling med externa parter och i förekommande fall rättsprocesser i såväl allmän domstol som skiljeförfarande.
– Det är alltid intressant att ta del av vad byggherrar anger som motiv till att genomföra projekt i samverkan. Eftersom jag många gånger kopplas in när det skurit sig mellan byggherre och entreprenör är sådana här tillfällen värdefulla, där man träffas och diskuterar utan att det föreligger en tvist. Det är viktigt att vi tar lärdom av de projekt som slutar i tvist och ser till att nästa projekt får med rätt förutsättningar och en bra organisatorisk struktur.

Joakim Riström från Castellum deltog vid seminariet:
Jag tycke att det var intressant att ta del av andra byggherrars erfarenheter. Vi verkar vara många som har liknande erfarenheter om såväl vad som lyckas och vad som är svårare att lyckas med i partneringprojekt. Det jag tar med mig från dagen är att se till att i våra samverkansprojekt även framöver prioritera att arbeta med det gemensamma avtalet och de gemensamma målen, samt vikten av att inte tappa bort de gemensamma målen och varför vi gör det här under projektets alla faser. 

Sort tack, alla deltagare, för stort engagemang och värdefullt kunskapsutbyte! Vår förhoppning är att vi alla efter dagens övning fått en bättre förståelse kring komplexiteten, de unika utmaningarna som samverkansprojekt medför och hur vi bättre organiserar projekten för att säkerställa framgång. 

Kontakta oss för att utforska hur vi kan hjälpa er att navigera i samverkansentreprenadens värld med förtroende och expertis. 

PQ bidrar i Hemsös digitaliseringsresa

By Sanna Ek,

Innovation och hållbarhet är två stora värdegrunder hos oss på PQ Projektledning och vi har nu glädjen att meddela att vi på uppdrag av Hemsö hjälper till med digitaliseringen av deras fastigheter i deras plattform Vyer – ett smart system för fastighetsägare som skapar en digital tvilling av fastigheten där du i modellen kan välja vilken typ av information du vill ta ut. 

Genom ett par knapptryck är du virtuellt i byggnaden och kan enkelt se vilka komponenter som finns och i vilket skick de är i. På så vis gör du en träffsäker underhållsplan vilket leder till stora besparingar både i tid och ekonomi.
– Det är både hållbart, smart, energieffektivt och ekonomiskt! Här ligger Hemsö verkligen i framkant. Det är inspirerande och givande att få vara delaktig i ett så ambitiöst projekt, säger projektledare Willy Adolfsson från PQ.

PQ har i uppdrag att inventera komponenter i Hemsös fastigheter i Västerås med omnejd. För PQ:s räkning är det projektledarna Willy Adolfsson och Johan Eriksson som utför inventeringarna.
– Väl på plats passar vi på att uppdatera modellerna så att de överensstämmer till 100 procent med verkligheten. Vi identifierar och lämnar förbättringsförslag för drift- och energioptimering samt smarta system för de fall där det är applicerbart. Allt i en god dialog med förvaltarna, fortsätter Willy förklara.  

Digitaliseringen ökar värdet
Hemsö satsar på digitalisering för att arbeta effektivt med sina fastigheter. Genom att automatisera processer och använda digitala verktyg kan fastighetsägare effektivisera arbetsflöden, minska klimatpåverkan och spara tid. Dessutom kan det leda till kostnadsbesparingar på lång sikt. Hemsös vision är att digitaliseringen av fastigheterna ska leda till en besparing om 50 kronor per kvadratmeter år 2030.

Digitaliseringsprojektet Vyer kommer att förbättra flera områden där några exempel är smartare arbetssätt, beslut baserade på data, mer träffsäker energioptimering och möjlighet att förvalta fastigheter på distans. Den största potentialen finns inom inomhusklimat och uppvärmning, följt av byggritningar och mätning.
– Det gör det möjligt för fastighetsägare att söka och hitta information, minska sina transporter och effektivisera olika processer, berättar Willy vidare och menar att det kräver nya sätt att arbeta och nå en högre digital mognad.
Johan Eriksson fyller i ett det är en investering som behöver göras för framtiden och att det ligger i linje med PQ-mål:
– Att bidra i Hemsös digitaliseringsprocess, med nya system och anpassningar som sker under projektets gång, ligger helt i linje med vår målsättning om att bidra till innovation och utveckling av branschen. Vi ser fram emot att fortsätta samarbetet! 

PQ Projektledning vinner ramavtal i Strängnäs

By Sanna Ek,
PQ Projektledning vinner ramavtal med Strängnäs Fastighets AB & Strängnäs Bostads AB! Vi är glada och stolta över att nu kunna berätta att vi har säkrat ett värdefullt ramavtal med Strängnäs Fastighets AB inom projekt- och byggledning. Detta är början på en spännande resa där vi ser fram emot att bygga långsiktiga relationer och samarbeta i en mängd olika projekt. Med detta ramavtal stärker vi inte bara vår närvaro på marknaden, utan bekräftar också vårt åtagande att leverera spetskompetens och erfarenhet inom projektledning i varje projekt vi tar oss an.
Vårt första gemensamma projekt är en nyproduktion av en skola för 350–400 elever i Läggesta. Projektet genomförs som en samverkansentreprenad där vi tillsammans med Strängnäs Fastighets AB och entreprenören Byggdialog tar sikte på att skapa en modern och innovativ lärandemiljö som kommer att gynna både elever och samhället i stort. PQ:s Lotta Nilsson medverkar som projektledare:

– Jag ser fram emot att som projektledare få vara en del i ett projektledningsteam där alla bidrar med sina erfarenheter och kompetenser för projektets bästa.

Vi är redo att påbörja denna spännande resa och ser fram emot att skapa resultat tillsammans med Strängnäs Fastighets AB.

Throwback: Charmiga Dykaren!

By Sanna Ek,

Idag blickar vi tillbaka till 2018 när vi hade den officiella invigningen av Dykaren 10 och hyresgästen Nordnet fick sina nya, fina lokaler. Det var ett projekt där vi fick förtroende av Humlegården att förädla. Med en stark laguppställning, med Humlegårdens José Cornejo de Loyola i fronten, fick vi den fantastiska gamla industrifastigheten från slutet av 1800-talet att skina igen. Vi tog tillbaka en del av den gamla charmen som förstörts och gömts under alla år av olika renoveringar. Det var ett otroligt roligt projekt som hade många överraskningar, men ett gott samarbete med entreprenörer gjorde att allt kändes möjligt!

  

Tillbyggnad av tåghall för Alstom växer fram på Finnslätten

By Sanna Ek,

PQ Projektledning är en del i Alstoms projekt på Finnslätten, Västerås, där en tillbyggnad av befintlig tåghall växer fram för underhållsarbeten. Alstom tilldelades upphandlingen av nytt underhållsavtal för VR Sverige AB i slutet av 2022. VR Sverige AB är ny tågoperatör åt Tåg i Bergslagen, där avtalet avser drift och underhåll för en period av tio år framåt med start den 10 december 2023. Samtidigt byggs en ny målerihall för fordon i direkt anslutning till tåghallen för underhåll.

Samverkansentreprenad i partnering 
Projektet genomförs i en så kallad samverkansentreprenad (partnering) där Tuna Förvaltning & Entreprenad AB upphandlades som totalentreprenör under våren 2023. PQ har rollerna som huvudprojektledare, projekt- och byggledare anläggning, byggledare hus och kontrollansvarig enligt PBL (KA).

Under våren 2023 genomfördes merparten av projekteringen och till sommaren meddelade Västerås Stad startbesked för igångsättande av tillbyggnaden på Terminalvägen 100 i industriområdet Finnslätten. Projektet är nu i slutskedet och planeras att avslutas under maj 2024.

Ett projekt i tre delar
Projektet är uppdelat i tre delar: tillbyggnad av tåghall för drift- och underhåll på cirka 1 500 kvadratmeter, tillbyggnad av hall för lackering av tåg på cirka 700 kvadratmeter samt utvändiga arbeten. Det sistnämnda innebär ny väg, komplettering av spår, hantering av dagvatten och uppgradering av både fordonstvätt och fekalietömning.

Med anledning av höga grundvattennivåer och utmanande geotekniska förutsättningar inleddes arbetet med spontning och gjutning av skyddsbetong. Arbetet har efter sommaren fortsatt med gjutning av de två spårgravar som ska finnas inne i tåghallen. Efter pålning och gjutning av resterande konstruktioner i betong påbörjades resning av stommen runt årsskiftet, vilket följdes av montering av fasadväggar och yttertak. I dagsläget pågår montering av portar, dörrar och fönster. Utöver att installationsarbeten också pågår för fullt så genomförs även arbeten med att docka den nya hallen till den befintliga.

Det är ett väldigt roligt projekt och vi tackar för förtroendet att få vara en del i denna samverkansentreprenad!

 

 

Tillbyggnaden vid tåghallen växer fram i olika faser.

Tomas Domberg kliver in i Svenskt Projektforums styrelse

By Sanna Ek,

PQ Projektlednings Tomas Domberg är nu invald i styrelsen för Svenskt Projektforum, en ideell förening för projektledare och projektverksamhet i alla branscher, med flera tusen medlemmar runt om i Sverige.
– Det känns riktigt kul, projektledning är ju det roligaste som finns! Vi får jobbar med samspelet mellan människor, vilket ger lyckade resultat och leder till målet.

Svenskt Projektforum är ett ledande forum och Sveriges största mötesplats för projektledare, portföljledare, programledare, förändringsledare, uppdragsledare och andra projektintressenter. Visionen är att skapa värde genom projektkompetens och människor. Här utvecklas projektledarkompetens och kvalitet. Medlemmarna skapar också nya relationer och byter erfarenheter.

Nya möjligheter och enade verktyg
Tomas ansvarar även för IPMA-certifiering hos oss på PQ, där Svenskt Projektforum genomför certifieringarna, och berättar att projektledarnas kompetens är det allra viktigaste.
– Det är ett kvitto på projektkompetens och vårt mål är att så många som möjligt ska certifieras. Det kommer med många fördelar som gör skillnad för våra uppdragsgivare och för oss som medarbetare. Det är även en konkurrensfördel och vi värdesätter det goda ledarskapet, vilja och förmåga att leda.

Idag är det ett krav som flertalet kunder ställer och PQ vill ligga i framkant inom området.
– Kunden ska känna att vi kan branschen, processen och strukturen. Många kunder har projektvana, men vi tror att vi kan hjälpa till att göra det ännu bättre genom ledarskap och beteenden vilket IPMA fokuserar på, berättar Tomas och förklarar att en certifieringsprocess kan vara tuff och mycket värdefull.

 

Arbetsplatser att längta till för Mälarenergi

By Sanna Ek,

Den 20 mars hade vi invigning av Mälarenergis nya lokaler och arbetsytor i Navet, ett aktivitetsbaserat kontor i Västerås, som ett symboliskt startskott för ett nytt och flexibelt arbetssätt. Detta skapar förutsättningar för ökat engagemang, samarbete och delaktighet. 

PQ Projektledning har lett styrgruppen och projektgruppen i arbetet med Mälarenergis lokaler som startade 2022. Projektledare Tomas Domberg har drivit arbetet och Mikael Ekberg leder genomförandet av flytten där 320 medarbetare är berörda.
– Tidigare har vi genomfört ett projekt med 110 medarbetare i Mälarhuset, i samma anda, där de gjort en övergång från det traditionella kontorslandskapet till det aktivitetsbaserade vilket krävt anpassningar av lokalerna, berättar Tomas.
Ytorna ska uppmuntra till kreativitet och lärande. Det finns även en stark hållbarhetsaspekt i projektet där lokalerna yteffektiviserats och utrymmena inventerats.

Bygger en kultur
Projektet har varit en del i Mälarenergis förändringsarbete där de vill, med ett tillitsfullt ledarskap och ett modernt förhållningssätt till den fysiska och digitala arbetsplatsen, vara en attraktiv arbetsgivare som attraherar och behåller medarbetare. Det gör de genom en hjärtlig organisationskultur, trivsamma lokaler och anpassad teknik.

Mälarenergis HR-chef Jessica Levander är projektägare för projektet Flexibelt arbetssätt, som utgår från pilotprojekt och tekniktester, ett anpassat koncept utifrån behov och förväntningar. Nu finns inga fasta arbetsplatser längre utan ytorna har utformats utifrån olika arbetsuppgifters behov. Jessica förklarar att ytorna delas in i zoner såsom sociala, aktiva och tysta:
– Varje medarbetare väljer den plats som bäst passar den specifika arbetsuppgiften. Det är en satsning som inte bara handlar om att skapa trevliga lokaler utan även ett nytt arbetssätt där vi bryter invanda mönster, vilket kräver engagemang. Här inne bygger vi vår kultur. Du är dina kollegors arbetsplats och tillsammans skapar vi en arbetsplats att längta till.