Category: Uncategorized


Full fart på andra byggetappen i Trumtorp

By Sanna Ek,

Nya bostäderna i Trumtorp är på plats i Odlaren. PQ Projektledning är involverade på uppdrag av Eskilstuna kommunfastighet (Kfast) som bygger 230 hyreslägenheter nära både stad och skog. Det har som vanligt varit ett lagarbete och i detta projekt har personal skiftat och anpassat utifrån olika faser. Projektet startade 2019 och nu avslutar vi etapp 2, med planen att hyresgäster flyttar in vid årsskiftet.

Några har redan flyttat in
Efter det första spadtaget i januari 2018 fortsatte projektet i etapper. I den första har fyra punkthus byggts med 142 lägenheter (ettor till treor) där två hus har garage under jord. Hit kunde hyresgäster flytta in under våren 2022. På taken blir det solceller, parkeringarna får laddstolpar och Kfast planerar även för ett orangeri.

Andra etappen är igång 
I den andra byggetappen som startade i september 2022 gör vi klart resterande 88 lägenheter –fördelade på fyra huskroppar – för att färdigställa till slutet av 2023. På plats har vi haft PQ:s projektledare Johan Mejenqvist, Per-Ola Nilsson och Mats Hawia.
– Det har varit ett mycket bra och nära samarbete mellan PQ Projektledning och Eskilstuna kommunfastigheter. Projektet har pågått i drygt fyra år och tillsammans har vi sett till att nå målet. Kommunikation och öppenhet har varit nyckelfaktorer för detta projekt, berättar Mats.

Projektledare Jim Berglund från Eskilstuna kommunfastighet är nöjd och summerar resan:
– Under hela denna resa där vi skapat ett nytt område så har vi verkligen lyckats med en mycket bred spetskompetens. Att arbeta med PQ och alla involverade i projektet har varit fantastiskt. Att ha ett gäng som PQ med sådan kompetens har varit både kul och mycket lärorikt. PQ har verkligen haft god kontroll på ekonomi och tider, vilket är ett vinnande koncept. En ytterligare parameter är att vi har haft kul, ett projekt med mycket skratt.
Något Jim också betonar, som har genomsyrat hela projektet med PQ, är total prestigelöshet och total lösningsfokusering.
– Man blir lite vemodig när detta långa projekt snart är slut då vi verkligen har haft ett toppensamarbete – men vi får sikta mot nästa projekt. Många tack för ett toppensamarbete.

Hyresgästanpassar lokaler för skolverksamhet

By Sanna Ek,

Genom Mälarstaden Asset Management genomför Oiger VE-mästaren AB ett projekt på Drottninggatan 4 i Eskilstuna. Det är ett projekt i tre delar där de hyresgästanpassar befintliga och nya lokaler för Jensen Education. PQ Projektledning har haft byggledare, kontrollansvarig och biträdande projektledare på plats i ett lagarbete där Inneväder har varit totalentreprenör.

Anpassningar för Jensen Educations verksamhet
Projektet har inneburit anpassningar av lokaler som hyresgästen Jensen Education redan hyr idag, men också att anpassa ny yta på samma våningsplan som Mälardalens Universitet har hyrt tidigare. Hela våningsplanet kommer efter anpassningen att tillhöra Jensen Education som får flera anpassade rum för eleverna och kontorsplatser för lärare. 

De tre etapperna
I den första etappen anpassades skolsalar, grupprum, omklädningsrum och korridorer för att sedan övergå till etapp 2 och arbete med tillgänglighetsanpassade toaletter, städutrymmen samt en ny placering av pentry. I den tredje och sista etappen gjordes fler skolsalar, grupprum, utrymmen för konferenser och skolsköterska plus smart study.

I projektet har PQ bland annat varit en del i framtagande av brandskydd, belysning, översyn av textilmattor samt målning enligt Jensens egna profilprogram. Så långt det har varit möjligt har projektet återanvänt befintliga byggdelar för att uppfylla de miljökrav som beställare och hyresvärd har.

Det har varit riktigt roligt att vara en del av denna utveckling och PQ Projektledning tillsammans med övriga parter är nöjda med resultatet! 

Omorganisation i Stockholm – för fokus på coachande ledarskap!

By Sanna Ek,
Vi på PQ Projektledning lägger mycket tid på varje medarbetare och vår affärsidé inkluderar att ha coachande ledare. Sedan ett och ett halvt år tillbaka har vi fyra definierade affärsområden: hus, anläggning, fastighetsutveckling och resilience. För dessa områden kompletteras organisationen med en ny roll, affärsområdeschefer.

Nu har vi tillsatt Björn Andersson för resilience vilket gör att han får utrymme att utveckla affärsområdet:

– Det är mycket roligt att vi nu tar bladet från munnen och profilerar oss mot marknaden om vad vi har gjort sedan PQ startade 2007. Affärsområdet resilience för PQ är marknadssegmentet där vi riktar oss mot kritisk infrastruktur, robusta fastigheter och anläggningar med viktiga funktioner i vårt totalförsvar och samhälle. Vi har under årens lopp samlat på oss erfarenheter från flera aktörer med högt ställda krav på såväl utförande, kvalitet som sekretess, förklarar Björn som tidigare varit kontorschef i Stockholm, en ledarroll som nu delas av två gruppchefer då Stockholmskontoret vuxit till 18 personer.

Flera fördelar med delat ledarskap
Det var möjligheten att kunna fokusera på ett närvarande och frekvent ledarskap som kickade igång denna omorganisation. Leopold Brcina blir gruppchef för halva Stockholmsgruppen:

– Ledarskapsutvecklingen inom PQ projektledning har varit en utmanande och berikande resa, som har gett mig möjligheter att växa och utvecklas. Med den fortsatt stora potentialen hos både Stockholmskontor och PQ som helhet känner jag en stark entusiasm och är redo att fortsätta vara en drivkraft när det kommer till ledarskap och innovation.
Den andra halvan av laget tar gruppchef Magnus Caspi hand om:

– Jag kan bara instämma i det Leo säger då jag tycker han fångar in allt på ett bra sätt! Den nya rollen är en spännande utmaning som jag verkligen ser fram emot. Genom delat ledarskap så får vi mer tid till våra kollegor vilket gör att vi som gruppledare har möjlighet att följa upp och återkoppla till grupperna. Nu när jag och Leo är med på ledningsgruppsmöten kan vi snabbare förmedla till våra grupper vad som händer, planeras och är på gång inom PQ, både i stort och specifikt för Stockholmskontoret.

Fokus på affärsskapande
I och med dessa två grupper i Stockholm ökar den ledarskapsmässiga kapaciteten vilket gör att vi på PQ kommer uppnå våra mål om coachande ledare. Detta fokus på hållbart ledarskap vinner flera effekter inom organisationen.

– Det blir en skillnad för PQ-laget, men utåt kommer det främst märkas för kunderna som vi sorterar in under resilience där vi kommer fokusera mer på affärsskapande. Det är ett segment vi vill lägga både tid och kapacitet till. Men sedan fortsätter vi att leverera maximal kvalitet i alla våra övriga projekt, summerar Björn.

PQ-laget växer som del i Forsen Partners 

By Sanna Ek,

Vi på PQ Projektledning fortsätter jobba med utmanande uppdrag och levererar maximal kvalitet för våra uppdragsgivare. Sedan hösten 2022 gör vi det i partnerskap under den gemensamma flaggan Forsen Partners som en del av Brovikengruppen. Det innebär att vi är fler medarbetare som utvecklas ihop!

PQ:s vd Jonas Karlsson bedömer att det finns en fortsatt efterfrågan av kvalificerat byggherrestöd trots en vikande konjunktur:
– Vår långsiktiga målbild med lönsam tillväxt för att upprätthålla en stark leveransförmåga ligger fast. Vårt fokus på bland annat anläggningssektorn och samhällskritisk infrastruktur bedömer vi också ligger rätt i tiden. För att matcha och anpassa både vår förmåga och kapacitet satsar vi ständigt med organisationsutveckling och rekrytering.
Hos oss hittar du en fantastisk bredd av uppdrag, kunder och kompetenser. I vår vardag finns laganda, prestigelöshet och engagerade människor som är med och bygger morgondagens samhälle. Viktigast av allt för att kunna leverera hög kvalitet till våra kunder är att våra medarbetare har rätt kunskaper, färdigheter och vilja. Därför arbetar vi också för att successivt IPMA-certifiera hela vår personal. Det är en god investering – för oss som företag, för dig som medarbetare och förstås för våra kunder. Läs gärna mer om vår satsning på IPMA.
Vill du jobba med oss?
Låter det som att PQ Projektledning är rätt plats för dig? Just nu har vi lediga tjänster att spana in här och vi letar efter flera olika kompetenser i dagsläget!
Passar det dig? Välkommen till oss på PQ Projektledning – nu eller i framtiden!

Ny på PQ: Madeleine Thell

By Sanna Ek,

Nu hälsar vi Madeleine Thell välkommen PQ Projektlednings Västeråskontor!

Madeleine är utbildad till högskoleingenjör med inriktning byggteknik och har erfarenhet från såväl produktion som projektledning. De senaste åren har Madeleine jobbat som projektledare, projekteringsledare och byggledare på Ramböll med olika lokalanpassningar för till exempel kontorsverksamheter och skolor. Före det har hon hunnit med fler år i produktion som produktionsledare, projektingenjör och projekteringsledare. Madeleine fortsätter nu sin bana hos oss på vårt Västeråskontor där hon är ett välkommet tillskott till husbyggnadssidan.

Vi ser fram emot att arbeta tillsammans. Varmt välkommen till oss, Madeleine!

‌Du når Madeleine på 070 366 55 71 eller madeleine.thell@pqp.se.

Certifierad miljöbyggnadssamordnare på PQ!

By Sanna Ek,

Grattis Willy Adolfsson – PQ:s första certifierade miljöbyggnadssamordnare!

Under våren har Willy gått en kurs via Sweden Green Building Council, SGBC, som är Sveriges ledande medlemsorganisation för hållbart samhällsbyggande.
– Utöver att det ligger i tiden att bygga ansvarsfullt och hållbart så finns det dessutom ekonomiska incitament där beställaren kan erhålla grönt bolån, ett lån med bättre ränta, tack vare denna certifiering, berättar Willy.

Förutom styrkan i att ha en projektledare med certifikat som miljöbyggnadssamordnare kommer vi nu kunna erbjuda våra beställare en mer skräddarsydd certifiering. Vi har möjlighet att applicera beställarnas egna miljö- och hållbarhetspolicys i certifieringsprocessen. Då sätter vi oss in i våra beställares kärnfrågor så som värderingar, erfarenhetsåterkoppling från deras verksamhet och drift. Vi samordnar detta in i certifieringsprocessen och kravställer mot vår entreprenör.
– Vilka frågor behöver vi följa och planera in i projektplanen, AF-delen och entreprenadkontraktet? Dessa frågor tar miljöbyggnad hand om och ger projektet en bra knuff framåt! Certifieringen har nu i sin version 4.0, som träder i kraft vid årsskiftet 2023/2024, tagit med EU taxonomin vilket ställer ytterligare krav, fortsätter Willy förklara.

Intresserad av att veta ännu mer? Eller vill ni certifiera en befintlig byggnad? Hör av er till oss på PQ som gärna leder er i denna process!

Hållbarhet i fokus med CM-Bolagen

By Joakim Wallin,

I en serie av webbinarium under året belyser CM bolagen några olika hållbarhetsperspektiv kopplade till CM som genomförandeform.

Serien startar med fokusområde Cirkulärt Byggande torsdag 4 maj kl. 08:30 – 09:15.

Webbinariet belyser vilka möjligheter, fördelar och eventuella utmaningar Construction Management som genomförandeform medför i projekt med cirkulärt byggande i fokus.

Viktor Sandberg från Humlegården och Patrik Andersson från PQ Projektledning delar med sig av sina erfarenheter.

 

Anmälan via CM-företagen på Linkedin: https://www.linkedin.com/events/h-llbarhetifokusmedcm-bolagen7052619820030132225/about/

eller till: Info@cm-bolagen.se

 

Kommande fokusområden:
Schyst byggande i CM genomförande 7 september
Taxonomin i CM genomförande 23 november

 

Branschföreningen CM-bolagen är en sakkunnig och oberoende organisation som verkar för att öka kunskapen och stärka förutsättningarna för Construction Management som genomförandeform för byggprojekt.
Läs mer på www.cm-bolagen.se

Ny på PQ: Carl Berglund

By Joakim Wallin,

Vi är glada att få välkomna Carl Berglund till PQ Projektledning och vårt Stockholmskontor!

Carl kommer senast från NCC, där han arbetat med byggledning och projektledning med lång erfarenhet från infrastrukturprojekt i Stockholmsområdet. Carl är en snabb och ambitiös person som har lätt för att samarbeta i alla möjliga typer av projekt. Han har dessutom flera års erfarenhet av produktion inom markentreprenader och kommer att bli en stor tillgång på PQ.

Varmt välkommen till oss, Carl!

Du når Carl på 070-366 00 36 eller carl.berglund@pqp.se.

Ny på PQ: Daniel Tucic

By Joakim Wallin,

Vi är glada att hälsa Daniel Tucic välkommen till PQ Projektlednings Eskilstunakontor! Daniel har jobbat som projektledare och projekteringsledare på Eskilstuna kommun i tolv år, och skaffat sig värdefull erfarenhet från många utmanande infrastrukturprojekt i Eskilstuna. På PQ kommer han främst arbeta med mark- och anläggningsfrågor.

Varmt välkommen till oss på PQ, Daniel!

Du når Daniel på 070-366 15 30 eller daniel.tucic@pqp.se.

 

Ny på PQ: Willy Adolfsson

By Joakim Wallin,

Vi är glada att välkomna Willy Adolfsson till PQ Projektledning!

Willy är utbildad högskoleingenjör inom byggteknik & design och har många års erfarenhet från byggprojekt. De senaste projekten han varit projektledare för utgörs av lokalanpassningar av kontor och nybyggnationer av handelsplatser. Willy är också certifierad samordnare för Miljöbyggnad iDrift. Nu fortsätter Willy sin bana hos oss på vårt Västeråskontor där han är ett välkommet tillskott till husbyggnadssidan.

Vi ser fram emot att arbeta tillsammans. Varmt välkommen till oss, Willy!

Du når Willy på 070-9258450  eller willy.adolfsson@pqp.se