Västerås får kol- och oljefri kraftvärme med PQ:s hjälp

Klimatproblemen är tydliga för de flesta av oss idag och lokala initiativ är avgörande för att minska utsläppen av växthusgaser. I Västerås gör företaget Mälarenergi en miljardsatsning för att produktionen av fjärrvärme och el ska bli helt fri från fossila bränslen. PQ Projektledning var med i arbetet med den förra värmepannan och deltar idag också i det nya så kallade Block 7-projektet.

Den 8 september i år stängdes den gamla koleldade panna 4 i Västerås kraftvärmeverk för gott. Den byggdes 1973 för oljeeldning, men har uppgraderats flera gånger för att klara olika bränslen. Nu ska den ersättas av modernare och mer miljövänlig teknik.


Utfasningen av kol och olja i Västerås (klicka för större bild). Källa: Mälarenergi

Ungefär en månad efter att panna 4 stängdes hölls en ceremoni för att markera byggstarten av den nya kraftvärmeanläggningen Block 7, som ska tas i drift år 2020. Den ska eldas med återvunnet trä, vilket innebär att Västerås kraftvärmeproduktion blir helt fri från bränslen som kol och olja om tre år.

Mälarenergis styrelseordförande Staffan Jansson var entusiastisk under ceremonin:

– Det här innebär att vi genomför vårt mest ambitiösa mål någonsin. När vi byggde Block 6 var det ett viktigt steg i vår resa mot framtidens samhälle och med Block 7 går vi nu hela vägen mot att bli fria från bränslen som kol och olja.


Fotomontage på Block 7 

PQ medverkar i Västerås stads största investering någonsin
Block 7 innebär en total investering på cirka 1,7 mdkr, och hela kraftvärmeverksprojektet är Västerås stads största investering genom tiderna.

Christer Bäckström från PQ jobbar som byggledare i delprojekten Schakt, mark och dagvatten, Grundläggning samt Balance och Plan. Från PQ deltar även Susanne Fahlström och Kristofer Strååth i olika delprojekt.


Christer, Susanne och Kristofer från PQ Projektledning

Koordinering avgörande för framgång
För tillfället fokuserar Christer Bäckström främst på att skapa terrasser för bränsleberedning, en ny dagvattendamm för att rena vattnet från anläggningen innan det släpps ut i den närliggande Kapellbäcken samt den teknik som behövs för att Block 7 ska kunna kommunicera med de andra delarna av kraftvärmeverket. Han berättar:

– Det är verkligen spännande att få vara en del av beställarorganisationen i ett projekt av den här storleken. Vi har ett enormt fokus på såväl effektivitet och produktivitet som på säkerhet, miljö och arbetsmiljö. Det är många kompetenser och människor som deltar, så koordineringen är helt avgörande för projektets framgång.


Länkar till mer läsning

Tidigare PQ-nyhet om kraftvärmeverket

VLT:s nyhet om projektet

Mälarenergis blogg om första spadtaget i Block 7

Mälarenergis blogg om stängningen av panna 4