Kv Vågskålen inte bara ett hus i omvandling utan ett kvarter i utveckling

Många Eskilstunabor minns den brand som i oktober 2017 förstörde en restaurang och orsakade rökskador på omkringliggande lokaler i kv. Vågskålen på Fristadstorget. Fasaden, glaspartier och portalen som fick stå emot elden skadades också.

Efter sanering påbörjades renoveringsarbeten i november 2018, och Ulf Söderström på PQ Projektledning fick uppdraget som projektledare.

Portalen mellan Fristadstorget och Kungsplan, som skadades i branden, kommer i samband med återställandet få ett estetiskt lyft. Arkitektens vision är att formmässigt knyta an till den ursprungliga utformningen av biograf Rio.

Pelarna kläs med en föroxiderad kopparplåt och undertaket kläs med släta vita stenskivor med infälld belysning. Portalen kommer bli en iögonfallande entré in mot Kungsplan där kommunen genom flera pilotprojekt undersöker möjligheterna till att skapa en framtida mötesplats.

Projektledaren Ulf Söderström berättar:

– Det är på många sätt ett spännande projekt som inte enbart omfattas av ett hus i omvandling utan ett kvarter i utveckling som ger en försmak av kommunens vision för Kungsplan. Vi ser med spänning fram emot detta utvecklingsprojekt som för närvarande befinner sig i ett tidigt skede av planprocessen.

Utöver upprustning av portalen har projektet även omfattat iordningställande av fasaden, nya glaspartier till butikerna och entréer i samma stil som portalen. Plan 2 färdigställdes i februari 2019 där lokalerna har fått ett eget ventilationssystem med kyla som många hyresgäster efterfrågar idag. I markplan pågår fortfarande lokalanpassningar för ny en restaurang.

Petter Myrehed på P & E Fastighetspartner är mycket nöjd med genomförandet:

– PQ Projektledning har med bravur hjälpt oss med fasadrenoveringen mot Fristadstorget. De har varit ett bra stöd genom hela processen och professionellt drivit projektet från framtagande av handlingar, bygglovsansökningar, upphandling och slutligen utförande. PQ Projektledning har även god förståelse för att projektet kan upplevas besvärande för vissa hyresgäster och har varit ett bra stöd för oss i dialogen med dem.

Renoveringsarbetena har utförts samtidigt som det pågått verksamhet i intilliggande lokaler.

– Det är alltid en utmaning att hålla hyresgästerna informerade om vad som händer och se till att byggarbetena stör så lite som möjligt, berättar Ulf Söderström. 

Arbetena med fasadrenoveringen i kv. Vågskålen mot Fristadstorget planeras vara avslutade sommaren 2019.


Ulf Söderström, PQ Projektledning

 

Det här gör PQ i projektet: Projektledning, Byggledning, Kontrollansvarig, Beställarstöd/rådgivning tidiga skeden genom Ulf Söderström.

Projektet börjar och slutar: Projektstart fasadrenovering november 2018. Arbetena planeras vara avslutade sommaren 2019.

Ansvarig på PQ är: Ulf Söderström

Projektets namn: Fasadrenovering Vågskålen 22

Ort: Eskilstuna

Uppdragsgivare: P&E Fastighetspartner