Med en blandad mix av spetskompetenser tar Odlaren form

Arbetet är i full gång i stadsdelen Odlaren där Eskilstuna Kommunfastigheter AB bygger ett nytt bostadsområde med ett naturnära läge, även nära stadskärnan. Hela 226 nya hyreslägenheter.
– PQ Projektledning bistår med allt som har med markarbetet att göra. I området finns fyra byggherrar vilket kräver samordning och medlande, och det sköter vår beställare med bravur, berättar Johan Mejenqvist från PQ.

Sedan oktober 2018 när första spadtaget togs har PQ Projektledning varit involverade med biträdande projektledare och byggledare. På plats är det relativt små utrymmen att hålla sig inom och att spränga berg på, för att sedan lasta ut det när det är dags för hyresgäster att flytta in i området. Det kräver disciplin hos entreprenörerna och förutsätter ett nära lagarbete.

– Från PQs sida är vi fler som arbetar i olika roller i projektet. Det är inte bara kul att dela erfarenheter med kollegor, utan skapar framför allt trygghet för vår beställare, speciellt i en tid av osäkerhet. Som alltid är det roligt att vi fått komma med i ett tidigt skede där vi fått vara delaktiga redan under projekteringen. Samverkansentreprenaden i det här projektet upplevs verkligen som ett projekt där vi, beställare och entreprenör, bygger tillsammans, förklarar Johan.

Samverkansentreprenad genom hela processen
Projektet utförs i samverkansentreprenad, vilket innebär ett nära samarbete mellan beställaren och entreprenören genom hela processen från projektering till genomförande. I Odlaren finns flera samarbetspartners. Markarbetena utförs av en lokal markentreprenör medan husbyggnationen sker i totalentreprenad av en polsk firma. Bergsäker är med och gör riskanalyser och besiktar inför sprängning och WSP har hand om geoteknik. Med i projektet är även Eskilstuna Energi och Miljö. Alla arbetar hårt och är flexibla.


Bild: Kfast.se

Jim Berglund är projektledare på Eskilstuna Kommunfastigheter AB och ser projektet som lyckat, men också som en stor utmaning, och menar att alla har bidragit genom ett lyckat samarbetssätt. En blandad entreprenadform med fungerande dialog där det även ingår fler andra byggherrar.

– Vi har en bra mix med hög kompetens på byggledarfunktioner på mark och hus som måste finnas i ett sådant här projekt för att lyckas. Vi har gemensamt skapat denna projektgrupp och dess funktioner genom bra dialog med högt i tak. Min filosofi är att roliga projekt blir oftast bra projekt. Eftersom jag är gammal entreprenör som inte kan mark så har PQ Projektlednings roll i detta projekt varit, och är fortfarande, ovärderlig och framför allt mycket lärorik. PQs stora kompetens gällande markarbeten i denna dignitet är ett måste i sådana här halvt komplexa projekt för att lyckas, säger Jim.

Jim poängterar också att den blandade mixen av olika spetskompetenser blir lyckad och att man lär sig av varandra. Han fortsätter:

– För oss alla i detta projekt arbetar vi mot ett gemensamt mål, med mycket allvar och mycket skratt och med stor respekt för varandra. Jag tänker på ett citat som Johan Mejenqvist på PQ sa ”det är inte vi och dem som entreprenör, det är vi tillsammans som bygger Odlaren”.

En intensiv period
Just nu pågår bland annat finplaneringsarbeten med murar, kantstöd, platt- och gräsytor. Vid hus 5 och 6 är det en intensiv period med huskropparna. Bland annat ställs väggarna på plats vilket gör att det inte finns plats för markarbeten, sedan väntar losshållning och utlastning av berg. Totalt innefattar projektet losshållning av cirka 12.000m3 berg i etapp 1 och 3.000m3 i etapp 2. Området är väldigt kuperat, så det är en utmaning i projekteringen att skapa användbara utomhusytor. För husdelen är det projektering som gäller för att komma igång med grundarbetena under maj–juni.

– Det är roligt att komma in tidigt och se produkten växa fram och vara en del i att lösa alla problem som dyker upp på vägen, menar Johan på PQ.

Hyreslägenheterna i etapp 1 är klara till vintern 2020 och etapp 2 står redo i början av 2022. Därefter ser vi på PQ fram emot att se det nya bostadsområdet få liv med bilar på uppfarten, blommor i fönstren och att heja på de som flyttar in.

Samtliga bilder är från Kfast.