Mentorskap: Vad kan en blivande byggingenjör lära sig av PQ?

… och vad kan vi på PQ lära av en ung byggnadsingenjör?
Säg hej till Angelika Hedenström, som går sista året på ingenjörsprogrammet i byggnadsteknik vid Mälardalens Högskola. Det närmaste halvåret kommer hon att tillbringa en hel del tid på vårt kontor i Västerås för att träffa sin mentor, kontorschefen Tomas Domberg.

Ni har precis börjat ert mentorssamarbete, hur känns det?
– Energigivande! Våra samtal ska utgå från vad Angelika vill och behöver, men överlag hoppas jag vara ett bollplank. Ge henne en inblick i branschen och skapa möjligheter för henne med hjälp av mina kontakter, säger Tomas Domberg.

– Det var spännande att komma till kontoret och träffa alla. Jag ser fram emot att lära mer om vad PQ gör och hur de arbetar, men också om branschen och arbetslivet i stort. Sen vill jag gärna göra ett exjobb som faktiskt kommer till nytta, så det pratade vi också om. Jag känner att jag haft tur med Tomas, han är genuint intresserad av att bidra, säger Angelika Hedenström.

Varför går PQ in i ett mentorssamarbete?
På sikt vill vi locka till oss bra medarbetare. Så även om mentorskapet på kort sikt är en investering där vi ger mer än får, så ser vi fram emot att få en bättre inblick i 90-talisternas värld och sprida vårt varumärke i positiv anda, säger Tomas Domberg.

Vad ger mentorskapet dig personligen?
– Jag är nyfiken på unga människors drivkrafter och tankar. Sen vill jag också göra samhällsnytta, privat är jag ideellt engagerad i att utveckla ungdomar genom internationella utbyten.

Detta är PQs första insats i vårt nya mentorssamarbete med Mälardalens högskola, ett annorlunda projekt än de vi vanligtvis ägnar oss åt. Tomas och Angelika har nu enats om sitt mentorskontrakt, det vill säga hur samarbetet ska se ut och vad de vill uppnå under sin tid tillsammans. Vi lovar att komma tillbaka framåt våren och berätta hur det gick!