”När staden utvecklas får vi lära känna hela kommunen”

I det långa samarbetet med Håbo kommun där PQ Projektledning hjälper kommunen att omvandla centralorten Bålsta från tätort till stad är det nu fokus på resecentrum och busstorg. Projektledare Viktor Classon från PQ Projektledning berättar att projektet verkligen är i full gång.
– Busstorget, som är en del av de förberedande arbetena, ingår i en av de preliminärt nio planerade etapperna som ska genomföras i de centrala delarna av Bålsta. Busstorget kommer vara klart under Q3 i år och därefter står arbetet med resecentrum på tur, vilket redan är påbörjat. Det finns mycket att göra och man får lära känna hela kommunen vilket är jätteroligt. Vi har verkligen blivit positivt bemötta, berättar Viktor.

Stadsutvecklingsprojektet och samarbetet med Håbo kommun inleddes redan 2017 där PQ tillsammans med kommunledningen driver förändrings- och utvecklingsprocessen. Både kommundirektör och biträdande kommundirektör är nya i sina roller och bidrar med både stark glöd och engagemang. Då projektet fortfarande i stora delar befinner sig i planeringsfas finns möjligheten att vara med och påverka hur den fortsatta utvecklingen ska se ut.

– Vissa delar får vi tänka om kring då hela projektet rör sig, vilket är både intressant och kul. Det löser vi genom noggrann planering och ser till så alla är insatta, säger Viktor.

Infrastruktur får hjärtat att slå
Det nya resecentret kommer bli själva hjärtat i Bålsta centrum och flera delprojekt är igång samtidigt.

– Vi jobbar just nu i tre etapper där produktionen är igång i det förberedande arbetet, etapp 0. Etapp 1 är bostadsbyggandet där vi handlar upp och projekterar all infrastruktur, gator och VA. I en annan etapp fokuserar vi runt Bålsta centrum där vi bygger ett grönt stråk mot Bålsta torg, berättar Johan Lyrén, projektchef i projektet Bålsta C.

Just nu ligger stort fokus på infrastruktur och tillhörande vatten- och avloppsanslutningar där nästan hela exploateringen är lokaliserad inne i tätorten.

– Vi ska få med byte av VA-ledningar för både torget och resecentrum och det paketerar vi ihop just nu. I det ligger utmaningen att det ska finnas möjlighet för entreprenören att utföra sina uppgifter samtidigt som produktionen i så liten grad som möjligt får påverka den omkringliggande verksamheten. Det ska vara så helt och rent runt platsen som möjligt under tiden, förklarar Viktor.

Flera olika delprojekt
I stadsutvecklingsprojektet ingår flera avgränsande delprojekt där Johan Lyrén på PQ har det spännande uppdraget att samordna fastighetsaktörer i det attraktiva läget.

– I min roll jag har kontakt med bostadsexploatörer och förhandlar med dem som vill bygga runt Bålsta station. I etapp 1 tecknar vi kontrakt med tänkta fastighetsägare och förhandlar även med Uppsala län om busstrafiken, säger Johan.

Pulsådern för människor i Bålsta
Nästa steg som Viktor på PQ blickar fram emot i dagsläget är stationsområdet och att få det färdigt.

– Vi jobbar ju med pulsådern för människor i Bålsta där det är mycket folk som rör sig dagligen. Vid busstorget har vi byggt en tillfällig vänthall med bland annat containerlösningar som är i drift vilket fungerar bra. Det är roligt att se.

PQ fortsätter att hålla i trådarna för utvecklingen och projekteringsleder arbetet där en boulevardliknande stadsgata med nya butiker, hem och en fungerade logistik i det kollektivtrafiknära läget växer fram och tar plats.