Nöjda kunder ger PQ höga betyg

Varje år gör PQ Projektledning en kundundersökning där de 20 största kunderna får betygsätta PQ:s insatser ur nio olika aspekter och även lämna egna kommentarer. På skalan 1-4 nådde PQ för 2015 genomsnittet 3,6.

Sedan 2010 har PQ använt kundmätningar för att fånga upp hur kunderna uppfattar deras arbete och leveranser, och för att ringa in inom vilka områden PQ kan bli ännu bättre. Undersökningen genomförs i januari varje år och mäter föregående kalenderår.

Frågeområdena omfattar både hårda och mjuka parametrar, till exempel PQ:s rådgivande förmåga, egna initiativ och idéer, samarbetsförmåga, tillgänglighet och återkoppling, hur man håller tid och budget samt uppfyller satta miljökrav.

Respondenter och betygsskala

De som svarar i undersökningen är de primära kontaktpersonerna hos de 20 kunder som stått för den största omsättningen under det aktuella året. De får betygsätta PQ på skalan 1-4 inom de olika frågeområdena – där 1 är dåligt, 2 bra, 3 mycket bra och 4 utmärkt. Det finns också möjlighet för respondenterna att lämna fritextkommentarer.

Genomsnittet för 2015 blev 3,6, vilket ligger i linje med de höga resultat som erhållits de senaste åren. Vd Jonas Karlsson kommenterar det fina betyget:

– Vi är otroligt stolta över våra medarbetares fantastiska insatser. Jag får ofta frågan vad de höga kundbetygen beror på. Då brukar jag svara att vi är väldigt professionella och jobbar hårt för att verkligen göra skillnad för våra kunder. Vår satsning på att IPMA-certifiera alla våra medarbetare bidrar också. Jag brukar säga att vi på riktigt lever efter våra värdegrunder om teamarbete, att vara en oberoende rådgivare och att alltid fokusera på leveranssäkerheten. Det är fler som säger så, men väldigt få som faktiskt ”walk the talk” som vi gör.

Fyra fokusområden under 2016

För att fortsätta ha nöjda kunder och utvecklas som projektledningsföretag och rådgivare, har PQ definierat fyra fokusområden för 2016:

  • Värdering av vilka uppdrag man ska åta sig
  • Intern kvalitetssäkring i projekt
  • Månadsvis rapportering av projektläget till kund
  • Workshops inom projekteringsledning

När det gäller målet för kundbetyget 2016 säger Jonas så här:

– Vi växer hela tiden, vilket är fantastiskt roligt. Men det innebär också en utmaning att alla nya medarbetare ska lära sig arbeta enligt vår framgångsrika PQ-modell. Det innebär även att det blir fler medarbetare som ska IPMA-certifieras, vilket kräver tid och kraft av dem. Då känns det orealistiskt i nuläget att höja ribban ytterligare. Därför fokuserar vi på att behålla vårt fina resultat även 2016.