NY PÅ PQ: Viktor Classon

Vi är glada över att Viktor Classon valt att arbeta här hos oss på PQ Projektledning. Viktor kommer att ha Stockholm som sin hemmaplan.

Under 19 års tid har Viktor arbetat inom entreprenadorganisationer, konsultorganisationer och beställarorganisationer och arbetar gärna i team. Viktor kommer senast från Copilot.

Du når honom enklast på 072-449 75 45 eller Viktor.classon@pqp.se