Ny säkerhetsskyddslag

Efter förfrågningar från flera kunder arrangerade PQ Projektledning ett seminarium för att utbyta erfarenheter kring den nya säkerhetsskyddslag som träder i kraft den 1 april.

Ett av PQ Projektlednings specialiserade tjänsteområden är ny-, om- och tillbyggnadsprojekt avseende olika typer av samhällsviktiga funktioner.

Som en naturlig del i vår utveckling och vilja att erbjuda samhällsnytta, arrangerade vi därför den 3 mars ett seminarium med den nya säkerhetsskyddslagen som tema. Målgruppen var främst personer med olika säkerhetsfunktioner inom kommuner, kommunala bolag, landsting och utvalda privata fastighetsägare, som berörs av det skärpta lagrummet.

Tillsammans med föreläsare från Fortifikationsverket fick vi under seminariet en fördjupad förståelse för hotbilder, SUA-nivåer*, processen kring skyddsobjektansökningar, säkerhetsskyddsklassificering samt olika praktiska exempel. Seminariet avslutades med en paneldebatt och frågestund.

Vi är glada över att så många ville delta och bidra till en intressant och viktig diskussion om samhällets hållbarhet och robusthet, och specifikt kring den nya lagstiftning som reglerar informationssäkerhet.

* Nivåer av säkerhetsskyddsavtal