Nya hyreslägenheter i Nordanby äng

Ett par kilometer norr om Västerås centrum ligger Nordanby äng. Här hjälper PQ Projektledning sina uppdragsgivare Aroseken och Bostads AB Mimer att skapa infrastrukturen för ett naturnära bostadsområde.

Precis som i så många andra svenska storstäder råder det bostadsbrist i Västerås – inte minst vad gäller hyresrätter. Därför ska kommunalägda Bostads AB Mimer och bostadsföretaget Aroseken i ett samarbetsprojekt uppföra sammanlagt 288 hyreslägenheter i olika storlekar och 21 egnahemsradhus i området Nordanby äng.

Bostadsprojektet beskrivs som ”Landet mitt i stan” eller ”Äng, odling och historia – nationalromantik på 2010-talet”. Området är naturnära med en lång historia av lantbruk, och projektet strävar efter att bevara den känslan.

PQ:s roll i projektet

PQ Projektledning har fått förtroendet att projekt- och projekteringsleda de anläggningsarbeten som krävs för att få all infrastruktur på plats innan husen kan byggas. Christer Bäckström är ansvarig från PQ:

– Vi började projektera den tekniska infrastrukturen i augusti 2014 och satte sedan skopan i backen i mars i år. Tillsammans med JM drar vi fram gator, vatten, avlopp, fjärrvärme, el, telefoni, internet och kabel-TV. Att vi på PQ fick det här förtroendet tror jag beror på att vi har utfört många framgångsrika uppdrag inom anläggning och infrastruktur i Västerås tidigare.

I Nordanby äng finns också utmaningar i form av närliggande vägar med mycket trafik. Det löser man med hjälp av bullervallar med bullerplank, och genom att låta ett 128 meter långt bostadshus med 4-5 våningar och extra god ljudisolering skärma av.

Ett partneringprojekt

Avtalsformen är lite ovanlig för ett anläggningsarbete. Det är en totalentreprenad med partnering, där Aroseken, Mimer och JM har skapat ett konstruktivt samarbete, där de ska dela på eventuella överskott, underskott, möjligheter och risker. Fokus i projektet har legat både på de boende och på ekonomin, berättar Christer Bäckström:

– Vi har lagt mycket fokus på de boende. Inte bara på dem som ska flytta in, utan även på dem som redan bor i närheten. Vi är väldigt måna om att ha en god relation även med dem. För att kunna hålla den tighta budgeten har vi vridit och vänt på det mesta i utformningen av området, från gatornas bredd till trädgroparnas storlek. Vi har också försökt återanvända så mycket material vi kan från området, till exempel matjord eller berg som kan bli grus.

De första inflyttningarna är planerade till sommaren 2016 och ungefär tre år senare ska hela området vara färdigt. Husbyggandet inleds under hösten 2015 med två punkthus som byggs åt Aroseken. Hela Nordanby äng-projektet beräknas kosta omkring 600 mkr totalt. Förutom PQ Projektledning och JM så deltar även Mälarenergi, Sweco och VAP från Örebro i projektet. Så här säger Anders Nilsson från Aroseken om projektet:

– Det är ganska unikt att två stora byggherrar samarbetar för att tillsammans hitta de bästa lösningarna och en gemensam gestaltning för ett nytt bostadsområde. En kompetent projektledning är avgörande, både för att skapa ett attraktivt område och för att klara budget och tidplan. Projektledaren Christer Bäckström från PQ har en mycket viktig roll för att projektet ska bli framgångsrikt.