Nyproducerade bostäder på Skallberget i Västerås

På uppdrag av Mimer har två hus med totalt 64 lägenheter byggts på Skallberget i Västerås. Efter en kulturmiljöanalys har kvarteret Älgen utformats för att passa in i den befintliga arkitekturen och den kringliggande tallskogen. Detta har också styrt färg- och materialval i byggnaden. Projektet startade i april 2020 och det närmar sig nu inflyttning för hyresgästerna.

Magnus Åkerberg från PQ har bidragit med projektledning. En utmaning i arbetet var att samordna projektet med Mälarenergi som lade om matningar i området under byggtiden. Ledningarna korsade arbetsområdet vilket försvårade logistiken och påverkade arbetsmiljön.

En framgångsfaktor i projektet har varit det välfungerande samarbetet både med Mimers egna sakkunniga och NCC:s platsorganisation. Vi på PQ tackar för förtroendet att få ingå i projektgruppen och hoppas att de blivande hyresgästerna ska trivas.