Nyproduktion av bostäder och äldreboende i nytt, intressant bostadskvarter

Ängsgärdet är en centralt belägen stadsdel i Västerås med tidigare historia av industriverksamhet. Här finns närhet till både centralstation och det glittrande vattnet i Mälaren. Dessutom står platsen inför förändringar med bland annat pågående och kommande bostadsprojekt och äldreboende, som PQ är med och bygg- och projektleder. 

Det unika läget har gjort att Ängsgärdet står inför en stor förändring med både nyligen färdigställda, pågående och kommande bostadsprojekt med närmare 550 lägenheter, arbets- och mötesplatser samt parker. PQ Projektledning bidrar med bland annat bygg- och projektledning under produktionen av nya hyresrätter och äldreboende på uppdrag av SBB Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, SBB. 

— Med ett nyligen beviljat bygglov för hyresrätterna under hösten 2020 startade en intensiv period med projektering som utförs av utsedd totalentreprenör. Parallellt pågår dialog och framtagande av underlag inför upphandling i samråd med verksamheten för ett nytt äldreboende som ska driftas av Västerås stad, berättar Kristofer Strååth, byggledare på PQ Projektledning.

Hållbart byggande
Uppdragsgivare och fastighetsägare är SBB, en av Sveriges största och mest expansiva fastighetsägare med ett stort fokus på hållbart byggande med målsättning om att vara en naturlig och pålitlig samarbetspartner till den offentliga sektorn. Därutöver har bolaget som mål om att vara klimatneutrala 2030 vilket starkt har bidragit till utformningen av byggnaderna inom Kv Sågklingan 6.

Med projektstart sommaren 2019 och projektavslut hösten 2023 ska 174 hyresrätter samt ett äldreboende med 85 lägenheter bidra till att utveckla stadsdelen under två total-entreprenader.

— Utvecklingen av Sågklingan 6 och nyproduktion av äldreboendet Ängsgärdet i ett nytt och intressant bostadskvarter är ett perfekt projekt för SBB. Tillsammans med PQ Projektledning och andra aktörer ser vi fram emot att skapa värden för alla inblandade, säger Maria Liderås, regionchef på SBB.

Spännande och utmanande
PQ Projektledning deltar i hela projektprocessen, från förstudie och planering till projektledning i produktionsfasen ända fram till hyresgästernas inflytt. PQ deltar även i rollen som beställarstöd i projektets styrgrupp tillsammans med SBB.

— Under året påbörjas byggnation av garaget och i förlängningen lägenheter, både hyresrätter och äldreboende. Det blir en spännande och utmanande process med två olika entreprenader på samma fastighet men jag har fullt förtroende för att vi tillsammans med fastighetsägare, hyresgäster och entreprenörer kommer lösa detta på bästa sätt och leverera något som kommer överträffa allas förväntningar, avslutar Kristofer Strååth.