Nytt hjärta ger Bålsta långt liv

Sedan ett år tillbaka bistår PQ Projektledning Håbo kommun i arbetet med att omvandla centralorten Bålsta från tätort till stad. Först ut är ett nytt resecentrum och 700 bostäder i attraktivt läge – däribland ett landmärke i form av ett 17 våningar högt trähus.

– Vi är i början av ett mångårigt projekt, där hundratals nya lägenheter ska byggas under loppet av 20 år. I denna första etapp skapar vi på PQ Projektledning förutsättningar för att bygga de första 700 bostäderna, säger Susanne Fahlström, projekteringsledare.

Det nya resecentret blir själva hjärtat i Bålsta centrum, tillsammans med en boulevardliknande stadsgata med butiker och bostäder. I anslutning byggs det planerade höghuset i trä och glas, som kommer att bli högst i världen om ingen annan aktör hinner före. På den 30 hektar stora ytan byggs också nya bussgator, vänthallar, parker och torg. PQ Projektlednings uppgift är att projektera förutsättningarna för att detta komplexa projekt ska bli verklighet.

Norr om järnvägen planeras en stor infartsparkering. Målet är dock att det kollektivtrafiknära läget ska locka de boende att resa kollektivt eller använda bilpool.

– Så här tidigt i projektet finns stora möjligheter att vara med och påverka. Det ska bli spännande att hugga tag i utmaningarna, inte minst att genomföra arbetena med fungerande logistik för alla resenärer, vare sig de använder cykel, buss, bil eller tåg, säger Susanne Fahlström.

Bålsta Centrum är PQ Projektlednings första uppdrag i Håbo kommun och företagets hittills största samlade uppdrag inom stadsutveckling. Bland byggherrarna märks Magnolia Bostad som bygger bostadsrätter, medan hyresrätterna och det nya landmärket byggs av kommunala Håbohus.

PQ Projektlednings team i Bålsta:
Susanne Fahlström, projekteringsledare
Jens Wallenius, byggledare