Nytt ramavtal med Jernhusen

PQ Projektledning är glada att kunna berätta att vi fått förtroendet från Jernhusen i form av ett ramavtal som projektledare. Jernhusen siktar på att bli klimatneutralt 2045. Ett av de kortsiktiga hållbarhetsmålen är att halvera användningen av köpt energi på fastigheter till 2030 från 2008, och vi är stolta över att få bidra till att nå det målet. Vi ser fram emot ett givande samarbete och kommande projekt!