Odlarbäcken – ett nytt vård och omsorgsboende i Eskilstuna

På uppdrag av Eskilstuna kommunfastigheter uppförs Odlarbäcken, ett nytt vård- och omsorgsboende med 80 lägenheter intill Mälarsjukhuset. Byggandet som startades i början på 2020 utförs av NCC. Från PQ medverkar Sofia Nordstedt som kontrollansvarig samt Henrik Hellberg och Johan Mejenqvist som byggledare.

Samordningen av verksamhetens krav och önskemål kring lokalernas utformning och funktion ställer höga krav på projektgruppen och dess förmåga att sätta sig in i slutkundens utmaningar, behov och arbetsätt. En framgångsfaktor är ett välfungerande samarbete med tät kommunikation och korta beslutsvägar.

– En förutsättning för ett lyckat projekt är alltid en blandad grupp med ett flertal spetskompetenser. I detta projekt finns en bra vi-känsla, vi känner att vi gör det tillsammans. Vi trivs alla i projektet och har en tydlig kommunikation med högt i tak. Det tror jag bidrar till ett lyckat resultat, säger Jim Berglund, projektledare på Eskilstuna kommunfastigheter.

Boendet är anpassat för att erbjuda särskilt stöd och omvårdnad, och kan också fungera som korttidsboende. Huset kommer att ha balkonger och terasser i alla väderstreck och en trygg utemiljö i markplan. För en klimateffektiv drift installeras solpaneler på taket.

Just nu pågår främst invändigt arbete med teknik och ytskikt. Planen är att de första hyresgästerna ska flytta in under sommaren 2022. Vi på PQ hoppas att de nyinflyttade ska trivas!