Omorganisation i Stockholm – för fokus på coachande ledarskap!

Vi på PQ Projektledning lägger mycket tid på varje medarbetare och vår affärsidé inkluderar att ha coachande ledare. Sedan ett och ett halvt år tillbaka har vi fyra definierade affärsområden: hus, anläggning, fastighetsutveckling och resilience. För dessa områden kompletteras organisationen med en ny roll, affärsområdeschefer.

Nu har vi tillsatt Björn Andersson för resilience vilket gör att han får utrymme att utveckla affärsområdet:

– Det är mycket roligt att vi nu tar bladet från munnen och profilerar oss mot marknaden om vad vi har gjort sedan PQ startade 2007. Affärsområdet resilience för PQ är marknadssegmentet där vi riktar oss mot kritisk infrastruktur, robusta fastigheter och anläggningar med viktiga funktioner i vårt totalförsvar och samhälle. Vi har under årens lopp samlat på oss erfarenheter från flera aktörer med högt ställda krav på såväl utförande, kvalitet som sekretess, förklarar Björn som tidigare varit kontorschef i Stockholm, en ledarroll som nu delas av två gruppchefer då Stockholmskontoret vuxit till 18 personer.

Flera fördelar med delat ledarskap
Det var möjligheten att kunna fokusera på ett närvarande och frekvent ledarskap som kickade igång denna omorganisation. Leopold Brcina blir gruppchef för halva Stockholmsgruppen:

– Ledarskapsutvecklingen inom PQ projektledning har varit en utmanande och berikande resa, som har gett mig möjligheter att växa och utvecklas. Med den fortsatt stora potentialen hos både Stockholmskontor och PQ som helhet känner jag en stark entusiasm och är redo att fortsätta vara en drivkraft när det kommer till ledarskap och innovation.
Den andra halvan av laget tar gruppchef Magnus Caspi hand om:

– Jag kan bara instämma i det Leo säger då jag tycker han fångar in allt på ett bra sätt! Den nya rollen är en spännande utmaning som jag verkligen ser fram emot. Genom delat ledarskap så får vi mer tid till våra kollegor vilket gör att vi som gruppledare har möjlighet att följa upp och återkoppla till grupperna. Nu när jag och Leo är med på ledningsgruppsmöten kan vi snabbare förmedla till våra grupper vad som händer, planeras och är på gång inom PQ, både i stort och specifikt för Stockholmskontoret.

Fokus på affärsskapande
I och med dessa två grupper i Stockholm ökar den ledarskapsmässiga kapaciteten vilket gör att vi på PQ kommer uppnå våra mål om coachande ledare. Detta fokus på hållbart ledarskap vinner flera effekter inom organisationen.

– Det blir en skillnad för PQ-laget, men utåt kommer det främst märkas för kunderna som vi sorterar in under resilience där vi kommer fokusera mer på affärsskapande. Det är ett segment vi vill lägga både tid och kapacitet till. Men sedan fortsätter vi att leverera maximal kvalitet i alla våra övriga projekt, summerar Björn.