Öster Mälarstrands nya äldreboende

Längsmed Öster Mälarstrands allé i Västerås ligger det nyproducerade äldreboende med 90 lägenheter och välfärdsteknik i framkant. Här hittar du flera gemensamhetsytor såsom café och restaurang samt takterrass med spa för aktiviteter året om. På uppdrag av Västerås stad har PQ bidragit med Lotta Nilsson som projektledare, Johan Eriksson som byggledare och Thomas Lundberg som kvalitetsansvarig. 

Tryggt, hållbart och robust – är ledorden för utformningen av Öster Mälarstrands nyproducerade äldreboende. Projektet har genomförts som partnering tillsammans med NCC, Västerås stads Teknik- och fastighetsförvaltningen samt verksamheten Vård- och omsorgsförvaltningen. Trots utmanande projektomställningar till följd av pandemin kunde första inflyttningarna ske som planerat i juni. Enligt Lotta är det tack vare den goda samverkan i projektet som framdriften kunnat bibehållas.

Vi på PQ hoppas att de nyinflyttade på äldreboendets ska trivas! Nu ser vi fram emot erfarenhetsåterföring i kommande slutworkshop!