På lekfullt uppdrag i ny stad

De flesta av PQ Projektlednings uppdrag ligger i Stockholm, Västerås eller Eskilstuna med omnejd. Nu är också det första större Uppsala-projektet i mål. Här, i Sveriges fjärde största stad, har PQ haft hedersuppdraget att skapa nya lokaler för små Uppsalabor med mycket spring i benen.

Leos Lekland är Nordens största leklandskedja med totalt 33 lekland och omkring 1000 anställda. Företaget startades i Luleå 2006 av de två före detta elithockeyspelarna Joakim Gunler och Jonas Rönnqvist, och befinner sig idag i en expansiv fas med målet att 2019 ha hela 50 lekland runt om i Norden. Det populära konceptet bygger på lek, bus och rörelse för hela familjen – med ett stort fokus på säkerhet, renlighet och service.

I Uppsala ligger Leos Lekland sedan några år tillbaka i Fyrislunds industriområde, men har beslutat att flytta till handelsområdet Boländerna. Där kommer Leos att etablera sig i en anpassad byggnad med Coop och XXL som grannar. I Boländerna ligger även IKEA och flera andra stora butiker, så det rör sig många människor här, både stora och små.

Hyreskontraktet styr projektet
Hans Robertsson från PQ har projektlett ombyggnaden och arbetat på uppdrag av Newsec, som i sin tur företräder fastighetsägaren Trophi Fastighets AB. Hans berättar:

– Min roll har handlat om att realisera och uppfylla hyreskontraktet mellan Leos Lekland och Trophi. Vi i projektet har jobbat hårt tillsammans med Trophi och Newsec för att hålla tidsplan och budget, samtidigt som vi har velat skapa riktigt bra lokaler för leklandet och barnen.

4500 kvadrat och åtta meter i tak
Byggnaden som har gjorts om och utökats i både yta och takhöjd, är en äldre del av Coop-huset, belägen mellan Coop-butiken och grannen XXL. Lokalerna har utökats med cirka 1200 kvadratmeter till omkring 4500, med bland annat ny fasad, ny bärande stomme och en invändig takhöjd på hela åtta meter i delar av byggnaden.

Som i alla projekt har lokalerna för Leos Lekland haft sina utmaningar, enligt Hans:

– Förutom de vanliga utmaningarna med tidsplan och budget, är verksamheten som ska bedrivas här så extremt tredimensionell – med klätterställningar, rutschbanor, trampoliner och annat på alla tänkbara ledder. Trots att vi bara har byggt skalet och att Leos Leklands egna entreprenörer skapar inredningen, måste vi ta stor hänsyn till verksamhetens krav på funktion, bärighet, logistik och utrymning.

Samverkansentreprenad med byggledning
Förutom Hans har även John Gejvall från PQ deltagit som byggledare och sett till att allt fungerar på plats i vardagen. Entreprenören Wermlands Bygg har haft en spegling av beställarorganisationen för att arbetet ska fungera smidigt. Tidsplanen på totalt sex månader har verkligen varit tight, och för att klara den enades man om att driva projektet som en samverkansentreprenad. Hans berättar:

– Det fanns inte tid för traditionell projektering och upphandling, så vi kom överens om att använda samverkansentreprenad med öppna böcker. Det kräver tydligare spelregler både ekonomiskt och juridiskt. I vårt projekt har entreprenören haft en fast ersättningsdel samt en rörlig del med arbetstimmar och materialkostnader. Det här sättet att jobba har varit lärorikt, intressant och en övervägande positiv upplevelse. Lite ovant i början, men det har fungerat bra och vi upplever nog allihop att vi var lite mer ”i samma lag” jämfört med en vanlig entreprenad.

Även beställaren Hans Hedin på Newsec är nöjd:

– Samarbetet med PQ Projektledning har fungerat utmärkt. Med högt engagemang och driv har projektet styrts mot våra gemensamma mål. En fördel och trygghet för oss som uppdragsgivare är också att PQ är oberoende på marknaden, genom att de enbart arbetar åt byggherreorganisationer.

Rätt djungelfeeling och härliga lekmöjligheter
Om- och tillbyggnaden för Leos Lekland startade i april och slutbesiktades med mycket gott resultat den 23 oktober. Nästa vecka, alltså vecka 44, får leklandet som planerat tillgång till lokalen för att kunna skapa inredningen med sina egna entreprenörer och konstnärer. För att få till den rätta känslan och utseendet projiceras datorgenererade djungelbilder på väggarna, som konstnärerna sedan spraymålar efter.

När all lekutrustning, lejonet Leo och den rätta djungelfeelingen är på plats, är det äntligen dags att välkomna barnen, vilket troligen blir under december. Lokalen kommer då att innehålla klätterställningar, bollhav, tunnlar, trampoliner, bollkanoner, rutschbanor, kalasrum samt en restaurang- och kafédel med fullutrustat kök.

Både Hans och John på PQ, liksom resten av projektteamet, kan intyga att det inte är någon lek att bygga ett toppmodernt lekland …

Bilder och foton: Leos Lekland och John Gejvall