Point Liljeholmen, Stockholm

Beskrivning av projektet:
Genomförande av ett gestaltningsprogram för att öka fastighetens attraktivitet på hyresmarknaden samt iordningställande av fyra kontorslokaler, med en sammanlagd area om cirka 4000 kvadratmeter.

Det här gjorde PQ:
Teknisk rådgivning i samband med uthyrningsarbetet samt projekt- och byggledning för genomförande av alla delprojekt.

Uppdragsgivare: LaSalle Investment Management genom Genesta

Projekttid: Mitten av 2013 till december 2014

Ansvarig PQ: Patrik Andersson

Citat från ansvarig:
– Point Liljeholmen var ett spännande och intensivt projekt, där vi höll ihop många olika delar med det övergripande målet att öka fastighetens attraktivitet på hyresmarknaden. Som alltid är det en utmaning att hantera byggproduktion med sittande hyresgäster i huset, men tack vare ett gott samarbete med alla inblandade parter vi klarade både genomförandet, tidplanen och budgeten.