PQ anpassar och utvecklar organisationen i Mälardalen

Under våren 2024 kommer vi att ta ytterligare ett utvecklingssteg inom PQ och anpassar den lokala ledningsstrukturen i Eskilstuna och Västerås – med fortsatt fokus på coachande ledarskap. Under 2023 genomfördes motsvarande strukturanpassning för vårt Stockholmskontor där personalen blev två grupper med tillhörande gruppchefer. Allt för att skapa bättre förutsättningar för utveckling av medarbetare i en växande personalgrupp. I samband med att vår nuvarande kontorschef i Eskilstuna,  Göran Wahlström, går i pension genomför vi från 1 april motsvarande förändring för våra två kontor i Mälardalen.

Sofia Norstedt, idag kontorschef på vårt kontor i Västerås, går in i en nyskapad roll som Affärsenhetschef Mälardalen, med resultatansvar för våra båda Mälardalskontor. På Västeråskontoret kommer Sofia bibehålla personalansvaret för nuvarande personalgrupp och i Eskilstuna kommer personalansvaret att delas med Johan Mejenqvist i två tillskapade personalgrupper.
– Det känns inspirerande att få ta ansvar för båda våra ”Mälardalskontor” och återigen tydligare möta den lokala marknaden i Eskilstuna. Även om konjunkturläget påverkar vår bransch och verksamhet tydligt är vi förhoppningsfulla över att det förändras till det bättre framöver och då är vi beredda att möta en ökad efterfrågan, säger Sofia.

Johan har varit anställd på PQ i snart tio år och ingår även i PQ:s styrelse sedan 2021. Den nya rollen som gruppchef innebär att Johan också blir en del av ledningsgrupp, där Sofia ingår sedan tidigare.
– Jag ser fram emot att ta ett större ansvar för bolagets och medarbetarnas utveckling i min nya roll som gruppchef. Genom att skapa två mindre personalgrupper i Eskilstuna får vi mer tid med varje medarbetare med större möjlighet att kommunicera och återkoppla till respektive person. För mig är det viktigt att alla medarbetare får rätt förutsättningar att leverera i sina uppdrag, fyller Johan i.

Vd Jonas Karlsson  förklarar att det är viktigt att upprätthålla en organisationsstruktur som är anpassad både till rådande marknadsläge, PQ:s önskade positionering och samtidigt ge bästa förutsättningarna för att ta planerade utvecklingssteg:
–  Den förestående organisationsanpassningen ger oss goda förutsättningar att i en kommande konjunktursvängning effektivt kunna ta utvecklings- och tillväxtssteg. Något mindre, och samtidigt mer fokuserade grupper, ökar vår möjlighet till utveckling av både vår individuella förmåga och vårt erbjudande mot marknaden.