PQ är med när Trophi satsar på solenergi

PQ Projektledning har fått i uppdrag av Trophi Fastighets AB att bistå fastighetsägaren med projektledning i samband med att några av Trophis kommersiella fastigheter förses med solcellsanläggningar. Ett spännande uppdrag och ett led i Trophis liksom PQ:s strävan mot ett hållbart samhälle.

Trophi är Sveriges största fastighetsbolag inom handelsfastigheter, med fokus på dagligvaruhandel. De har fastigheter i både Sverige och Finland. Solcellsprojektet påbörjades i våras och PQ:s roll är att vara den självklara partnern och behjälplig i såväl upphandling som projektledning under genomförandet av projektet.

– Processen inkluderar alla faser i projektet, från framtagande av förfrågningsunderlag till genomförande av kompletta solcellsanläggningar med egenproducerad el, förklarar projektledare Jens Steneros från PQ Projektledning.

Fem orter i Sverige
Solcellsanläggningarna kommer att installeras i Willysbutikerna i Köping, Sandviken, Karlskrona, Trollhättan och Kristianstad under våren 2021. Trophi Fastighets AB satsar på alternativet egenproducerad el och ser detta som ett bra sätt skapa miljövänligare alternativ för elproduktion.

– Projektet är en del i vårt hållbarhetsarbete där vi genom att investera i solcellsanläggningar kan minska vår miljöpåverkan, säger Lina Lundström, Hållbarhetschef, Trophi Fastighets AB.

Hållbarhet är en del av PQ:s värdegrund och det känns därför naturligt att vi vill vara med och bidra till ett hållbart samhälle, som i detta projekt. Solenergi har stor potential att minska behovet av köpt energi i både nya och befintliga fastigheter.