PQ är med och skapar nya öar i Mälaren

Västerås växer, liksom det nya området Öster Mälarstrand. När sjöbotten muddrades för att färjan Elba ska kunna ta sig fram, och för att områdets marina ska kunna ta emot större båtar, kom man på en smart idé. Muddermassorna används för att skapa Vågholmarna – konstgjorda och sammanlänkade öar utanför marinan.

I vattnet utanför Öster Mälarstrand ligger en marina med båtplatser, pirar och bryggor. Hit går också pendlarfärjan Elba från centrala Västerås. För att skapa tillräckligt djup för färjan och större segelbåtar, behövdes muddring av Mälarens botten. Genom att använda muddermassorna till att bygga nya konstgjorda öar skapas en naturlig vågbrytare, som också gör att marinan kan växa och även ge plats åt båtar för boende.

vh5

Varje holme får sin egen karaktär

Från PQ deltar Christer Bäckström och Evelina Söderman i projektet, som drivs av Västerås stad. Idag är den första ön på plats och ska färdigställas med gångvägar, växtlighet, grillplats och vindskydd. Tanken är att holmarna ska ha olika karaktär och att den första ska vara den mest lättillgängliga och organiserade. Med bryggor och broar ska man enkelt kunna ta sig mellan öarna, som ligger på rad som ett pärlband.

Vågholmarna har ritats av landskapsarkitekterna på Mälark. Funktion och estetik går hand i hand, och öarnas storlek styrs delvis av hur stora muddermassor som tas upp från sjöbotten. Holmarna ska skydda marinan mot vågor och vind, men höjden på dem får inte störa utsikten från land.

vh6
Idé och illustration: Mälark

Formerna blir böljande som vågor – det gäller både stränderna, kullarna, broarna och den konst och de funktioner som skapas där. Från bryggan till den första ön och ända ut till den yttersta holmens spets kommer det enligt planerna att vara cirka 500 meter.

Öar som gjorda för aktiviteter

Christer är projektledare från PQ och berättar mer om Vågholmarna:

– Vi vill skapa en unik och sjönära rekreationsmiljö där människor i alla åldrar ska kunna njuta av Mälaren, göra utflykter, motionera, bada, grilla, paddla kanot, åka skridskor på vintern och även uppleva konst och natur. Varje ö har sin karaktär och tillsammans kommer de att erbjuda många olika möjligheter och upplevelser.

Geotekniska utmaningar

Det kanske kan låta enkelt att använda muddermassor för att skapa nya öar, men PQ:s byggledare Evelina kan intyga att det också innebär utmaningar:

– Det svåraste är geotekniken och att arbeta i vatten. Vi måste jobba successivt för att massorna ska hinna sätta sig ordentligt, så att konstruktionen blir stabil. Den första ön är konstruerad genom att en träspont är nedslagen runt hela ön. På insidan av sponten finns en kraftig geotextil som förhindrar att muddermassorna ska läcka ut. På utsidan av träpålarna ligger bergmaterial som en triangel från pålarnas överkant ner till sjöbotten, för att motverka trycket från muddermassorna.

vh2

Ett långsiktigt projekt

Projektet har pågått sedan hösten 2013 och med nuvarande takt kommer det att ta ytterligare ett antal år innan det är färdigt och alla öarna finns på plats. Det går att öka tempot genom att använda annan teknik, men det är också en fråga om finansiering. Vågholmarna kommer att göras tillgängliga för allmänheten i den takt de blir färdigställda, och den första ön kan förhoppningsvis invigas till sommaren 2017.

vh4

vh1

vh3