PQ bidrar i Hemsös digitaliseringsresa

Innovation och hållbarhet är två stora värdegrunder hos oss på PQ Projektledning och vi har nu glädjen att meddela att vi på uppdrag av Hemsö hjälper till med digitaliseringen av deras fastigheter i deras plattform Vyer – ett smart system för fastighetsägare som skapar en digital tvilling av fastigheten där du i modellen kan välja vilken typ av information du vill ta ut. 

Genom ett par knapptryck är du virtuellt i byggnaden och kan enkelt se vilka komponenter som finns och i vilket skick de är i. På så vis gör du en träffsäker underhållsplan vilket leder till stora besparingar både i tid och ekonomi.
– Det är både hållbart, smart, energieffektivt och ekonomiskt! Här ligger Hemsö verkligen i framkant. Det är inspirerande och givande att få vara delaktig i ett så ambitiöst projekt, säger projektledare Willy Adolfsson från PQ.

PQ har i uppdrag att inventera komponenter i Hemsös fastigheter i Västerås med omnejd. För PQ:s räkning är det projektledarna Willy Adolfsson och Johan Eriksson som utför inventeringarna.
– Väl på plats passar vi på att uppdatera modellerna så att de överensstämmer till 100 procent med verkligheten. Vi identifierar och lämnar förbättringsförslag för drift- och energioptimering samt smarta system för de fall där det är applicerbart. Allt i en god dialog med förvaltarna, fortsätter Willy förklara.  

Digitaliseringen ökar värdet
Hemsö satsar på digitalisering för att arbeta effektivt med sina fastigheter. Genom att automatisera processer och använda digitala verktyg kan fastighetsägare effektivisera arbetsflöden, minska klimatpåverkan och spara tid. Dessutom kan det leda till kostnadsbesparingar på lång sikt. Hemsös vision är att digitaliseringen av fastigheterna ska leda till en besparing om 50 kronor per kvadratmeter år 2030.

Digitaliseringsprojektet Vyer kommer att förbättra flera områden där några exempel är smartare arbetssätt, beslut baserade på data, mer träffsäker energioptimering och möjlighet att förvalta fastigheter på distans. Den största potentialen finns inom inomhusklimat och uppvärmning, följt av byggritningar och mätning.
– Det gör det möjligt för fastighetsägare att söka och hitta information, minska sina transporter och effektivisera olika processer, berättar Willy vidare och menar att det kräver nya sätt att arbeta och nå en högre digital mognad.
Johan Eriksson fyller i ett det är en investering som behöver göras för framtiden och att det ligger i linje med PQ-mål:
– Att bidra i Hemsös digitaliseringsprocess, med nya system och anpassningar som sker under projektets gång, ligger helt i linje med vår målsättning om att bidra till innovation och utveckling av branschen. Vi ser fram emot att fortsätta samarbetet!