PQ får förnyat förtroende av Fortifikationsverket i nytt ramavtal

PQ Projektledning har sedan bolaget bildades genom ramavtal levererat projekt- och byggledningstjänster till Fortifikationsverket. Efter förnyad upphandling står det klart att PQ Projektledning än en gång får fortsatt förtroende i nytt ramavtal.

Fortifikationsverket är en av Sveriges största fastighetsägare, specialiserad på försvarsfastigheter och tillgodoser försvarets behov av mark, anläggningar och lokaler. Upphandlingen är ett ramavtal som syftar till att stödja beställaren med olika tekniska konsulter med uppdrag inom hela eller delar av projekt. Efter avslutad upphandling står det klart att PQ Projektledning än en gång får fortsatt förtroende i ramavtal med Fortifikationsverket.

PQ Projektledning ser fram emot det förnyade samarbetet och nya spännande uppdrag tillsammans med Fortifikationsverket.

– Det är en ära att vi återigen får förnyat förtroende av Fortifikationsverket. Avtalet ger oss stabilitet och kontinuitet för långsiktig utveckling där vi bistår med en av våra specialistkompetenser och får fortsätta samarbetet tillsammans med en av våra nyckelkunder, säger Thomas Spångberg.

Ramavtalet löper 1 år med förlängning 1 år i taget. Den totala avtalstiden sträcker sig till och med år 2026.