PQ får förtroende av Örebro och Köpings kommun i nytt ramavtal

PQ Projektledning har fått förnyat förtroende att teckna ramavtal med Örebro och Köpings kommuner efter upphandling av byggledningstjänster inom anläggningsområdet.

Sedan år 2016 har PQ Projektledning genom ramavtal levererat Projekt- och byggledningstjänster till Örebro kommun. Genom det nya ramavtal som tecknas får PQ utöver det fortsatta förtroendet nu även möjligheten att gå in i ett nytt samarbete med Köpings kommun. Avtalet löper under 2 år med start i juni 2020. Den totala avtalstiden sträcker sig till och med år 2022.

– Det är fantastisk roligt att vi får fortsatt förtroende av Örebro kommun och nytt avtal med Köpings kommun. Vi ser fram emot att stödja kommunerna med den här typen av kvalificerade tjänster där vi som företag kan bidra till stadens utveckling, säger Susanne Fahlström på PQ.

Genom PQ Projektlednings samlade kompetens och erfarenhet av samhällsviktiga funktioner och projekt är vi stolta att göra skillnad och bidra till samhällsnyttan.