PQ har siktet inställt mot nya mål i Munktellarenan

Lokaler och bostäder står för mer än en tredjedel av Sveriges totala slutliga energianvändning och Eskilstuna Kommunfastigheter arbetar aktivt för att bidra till ett klimatneutralt och hållbart samhälle. Näst ut på tur är Eskilstunas första inomhusarena som i linje med kommunens energisparmål ska förnyas.

Genom att modernisera och energieffektivisera fastighetsbeståndet skapas ett ekologiskt hållbart Eskilstuna och i april 2019 togs beslut om att Munktellarenan ska förnyas med nytt klimatskal och installationer för att bidra till minskad energiförbrukning. Det är ett steg i linje med kommunens energisparmål.

Projektledare Henrik Hellberg från PQ projektledning berättar:

– Under hösten 2019 kommer fönster och partier bytas ut till nya energisnåla enheter. För att behålla karaktären behålls ett klassiskt utseende med hänsyn till områdets industrihistoria. Även ventilation, värme och styrsystem uppdateras för att bidra till minskad energiförbrukning och ökad komfort.

För att klara miljökvalitetsmålen på längre sikt behövs en minskad energianvändning och en energitillförsel med låg påverkan på miljön. Minskad energianvändning kan uppnås exempelvis genom tekniska åtgärder som ger en mer effektiv energianvändning. Energirelaterade beslut som tas idag påverkar energikostnaderna och miljön på ett positivt sätt under flera decennier framåt.

– Det känns bra att PQ Projektledning genom samarbetet med Eskilstuna Kommunfastigheter både bidrar till samhällsnyttan och ett ekologiskt hållbart Eskilstuna, säger Henrik Hellberg.

Själva renoveringen beräknas starta under hösten/vintern 2019 och just nu pågår detaljprojektering. Ombyggnationen ska vara färdigställd till april 2020 och under hela ombyggnationen ska arenan hållas öppen och fungerande.

PQ Projektledning stödjer beställaren Eskilstuna Kommunfastigheter med bland annat rådgivning, inventering av fastigheten, stöd vid framtagande av förfrågningsunderlag och upphandling. Genom att bidra i projekt med mål inom miljöbyggnad kommer även PQ Projektledning ett steg närmare sina egna miljömål.