PQ hjälper till att hålla citykärnan levande

Har du hunnit prova Bastard Burgers redan? De kör all in på konceptet “Streetfood från Norrland” med lokala råvaror, men inspiration från New York, och på menyn finns flera grymma vegetariska alternativ. De har i dag närmare trettio restauranger runt om i Sverige och fler nya enheter är på gång. När kedjan skulle etablera sig i Cityhuset, Eskilstuna, fick PQ Projektledning uppdraget som projekt- och byggledare.
– Extra roligt att få vara med och bidra till en levande citykärna, säger Tony Hammar, byggledare från PQ Projektledning.

Arbetet före den färdiga burgaren
Samarbetet med fastighetsägare Klövern sträcker sig flera år tillbaka och inför lokalanpassningen i Cityhuset fick PQ förtroendet att inleda projektet med en förstudie under 2016. Camilla Bjureland, projektledare under det tidiga skedet, berättar:

– Tillsammans med fastighetsägaren arbetade vi under förstudien fram en vision för lokalen. Målsättningen var att få in en restaurang då resultatet visade på ett framtida behov för att bidra till att utveckla en levande stadskärna.

Riktlinjer för lokalytan togs fram vilket gav förutsättningar för flöden, tekniska system, personalytor och andra anpassningar som krävs för att kunna bedriva en restaurang. Utifrån denna vision eftersökte fastighetsägaren lämpliga aktörer.

Utmanade byggtid
Bakom den första färdiga burgaren ligger flera års arbete och 2019 gick projektet in i nästa fas med detaljplanering och efterföljande ombyggnation. Under våren tecknades hyresavtal med hamburgerkedjan och för oss på PQ blev det en intensiv period med upphandling och efterföljande ombyggnation som startade i juni. Byggtiden i projektet var kort och i november kunde restaurangen öppna enligt plan.

– Då vi arbetat med projektet under flera år känns det väldigt bra att fastighetsägaren under resans gång stått fast vid visionen om att etablera en restaurang på ytan vilket vi kom fram till redan i förstudien, säger Ulf Söderström, projektledare under ombyggnationen.

PQs uppdrag har omfattat projektledning under förstudien samt projekt- och byggledning under ombyggnationen med ansvar för att planera, organisera och leda arbetet så att beslutade tids- och kostnadsramar uppfylls.

Lunch på premiären
På premiärdagen klev besökarna in i en stor och ljus lokal med ett fint hörnläge mot Kungsgatan/Drottninggatan. Även vi på PQ ville prova den populära Norrländska streetfooden och Tony berättar att de körde en gemensam lunch redan samma dag:

– Vi var inte ensamma om att vilja prova, det myllrade av folk i restaurangen och kön var lång. Som granne med nya högskolan hoppas vi att de kommer göra succé och fortsätta bidra till hålla citykärnan levande!