PQ har certifierat ledningssystem inom miljö

PQ Projektledning har nu infört ett miljöledningssystem som är certifierat enligt den internationella standarden ISO 14001. Certifikatet är ett kvitto på att företaget har ett fungerande miljöledningssystem och rätt verktyg för effektivt och långsiktigt miljöarbete.

Ett aktivt miljöarbete är viktigt för vår gemensamma miljö och innebär många fördelar som företag. Effektivisering av resurser och minskat avfall kan bidra till ekonomiska vinster som kan uppnås av ett miljöledningssystem.

– Målsättningen med certifieringen är att våra kunder i högre grad ska känna trygghet i att miljöfrågorna får fokus och kan lita på vår förmåga att utveckla och driva bygg- och samhällsutvecklingsprojekt på ett miljöriktigt och långsiktigt hållbart sätt, säger Susanne Fahlström som internt drivit certifieringsprocessen.

PQ Projektledning har sedan tidigare ett certifierat kvalitetsledningssystem enligt ISO 9001 och certifieringsprocessen för miljö inleddes 2019. För att bli certifierad krävs att företaget uppfyller ett antal kriterier, varav det viktigaste är ett ledningssystem kopplat till den dagliga verksamheten.

– För oss kändes det som ett naturligt steg att komplettera kvalitetsarbetet med certifiering av miljöledningssystemet och systematisera miljöarbetet i våra projekt. Vi är nu väldigt stolta över certifikatet som ger oss kvitto på att verksamheten har rätt verktyg för ett effektivt miljöarbete, fortsätter Susanne Fahlström.

Ett miljöledningssystem är ett ledningsverktyg som förutsätter fortlöpande arbete med planering, genomförande och uppföljning av miljöarbetet. Därutöver ställs krav på ständiga förbättringar. Allt detta granskas regelbundet av ett utomstående, oberoende certifieringsorgan.